Tin mới nhất:

Khối Thêm sức

Chuyên mục lưu trữ các bài học, bài tập giáo lý của các em Khối Thêm sức.

Lịch học giáo lý cấp II – Khối Thêm Sức

Giáo lý cấp 2 là tập thứ 2 trong 3 cấp căn bản của Giáo lý. Chương trình Giáo lý cấp II trình bày toàn bộ mầu nhiệm Kitô giáo qui chiếu cuốn Giáo Lý Hội Thánh Công Gíao do Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ban hành ngày 11.10.1992… [Xem thêm]