Tin mới nhất:

Tài liệu Giáo lý

Chuyên mục lưu trữ các tài liệu giáo lý cho thiếu nhi

Tài liệu Tuần lễ cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất 2020

Hôm nay, cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng ta khai mạc Tuần lễ Cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất. Đề tài chúng ta suy niệm là: Dân địa phương đối xử với chúng tôi một cách nhân đạo hiếm có (Cv 28,2) Năm 2020 này, các Kitô hữu tại đảo Manta và Gozo đã chọn sách Công vụ Tông đồ, chương 28, vụ đắm tàu của Thánh Phaolô tại đảo Manta để nâng đỡ lời nguyện cầu của chúng ta. [Xem thêm]

DẠY GIÁO LÝ THEO ĐỊNH HƯỚNG TRUYỀN GIÁO

DẠY GIÁO LÝ THEO ĐỊNH HƯỚNG TRUYỀN GIÁO ĐGM. Giuse Nguyễn Năng        Giám mục Giáo phận Phát Diệm Chủ tịch UBGLĐT/HĐGMVN Đề tài được Ủy ban Loan báo Tin Mừng đề nghị là : “«Ad gentes» trong việc dạy giáo lý và phổ biến Kinh Thánh”. Tiêu đề này đặt ra ba vấn đề : Trong việc dạy giáo lý và Kinh Thánh, cần trình bày về sứ mệnh truyền giáo “ad gentes” của Hội Thánh. Các thủ [Xem thêm]