Tin mới nhất:

Tài liệu Giáo lý

Chuyên mục lưu trữ các tài liệu giáo lý cho thiếu nhi

DẠY GIÁO LÝ THEO ĐỊNH HƯỚNG TRUYỀN GIÁO

DẠY GIÁO LÝ THEO ĐỊNH HƯỚNG TRUYỀN GIÁO ĐGM. Giuse Nguyễn Năng        Giám mục Giáo phận Phát Diệm Chủ tịch UBGLĐT/HĐGMVN Đề tài được Ủy ban Loan báo Tin Mừng đề nghị là : “«Ad gentes» trong việc dạy giáo lý và phổ biến Kinh Thánh”. Tiêu đề này đặt ra ba vấn đề : Trong việc dạy giáo lý và Kinh Thánh, cần trình bày về sứ mệnh truyền giáo “ad gentes” của Hội Thánh. Các thủ [Xem thêm]