Tin mới nhất:

Mùa Thường Niên

Chúa nhật 17 Mùa Thường Niên (Video) – Anh bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng đó

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý. Tìm được một viên ngọc quý, anh về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy. {“Nước trời lại giống như lưới thả [Xem thêm]

Bài giảng Chúa nhật XIII TN A: Lòng quảng đại luôn được đáp đền quá điều dám ước mơ

CN 13 TN (A) Chủ đề :     Lòng quảng đại luôn được đáp đền quá điều dám ước mơ. Kính thưa quý cố ông bà và anh chị em, Đời sống cộng đồng luôn cần và rất cần lòng quảng đại. Nó tạo nên tình liên đới hiệp thông, giúp phát triển bền vững về mọi phương diện, nhất là với những thành phần xã hội dễ bị tổn thương nhất. Đại dịch Covid-19 vừa qua ghi nhận muôn vàn những [Xem thêm]

Thứ Bảy tuần XII TN A (Video): Những người từ phương đông và phương tây sẽ đến trong nước trời

THỨ BẢY TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN                Mt 8, 5 – 17 “Những người từ phương đông và phương tây sẽ đến trong nước trời”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành Capharnaum, thì có một đại đội trưởng đến thưa Chúa rằng: “Lạy Thầy, thằng nhỏ nhà tôi đau nằm ở nhà, nó bị tê liệt đau đớn lắm!” Chúa Giêsu phán bảo ông [Xem thêm]

Thứ Tư tuần XII, TN: (Video) Lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả

THỨ TƯ TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN     (2020) Ngày 24 tháng 6 SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ (Lc 1, 57 – 66. 80) “Vợ ngươi sẽ sinh hạ cho ngươi một con trai, và ngươi sẽ gọi tên con trẻ là Gioan”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Vào thời Hêrôđê làm vua xứ Giuđêa, có một tư tế tên là Dacaria, thuộc phiên ban Abia, và vợ ông bởi dòng dõi Aaron, tên là Elisabéth. Cả hai là người công chính [Xem thêm]

Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên (Video) – Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ

THỨ BẢY TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN   (2020) TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ  (Lc 2, 41-51) (Thứ Bảy sau lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu) “Cha Con và mẹ đây đã đau khổ tìm Con”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hằng năm cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên Giêrusalem để mừng lễ Vượt Qua. Lúc bấy giờ Chúa Giêsu lên mười hai tuổi, cha mẹ Người đã lên Giêrusalem, theo tục lệ mừng ngày lễ Vượt Qua. [Xem thêm]

Thứ Ba Tuần XI Thường Niên (Video) – Các ngươi hãy yêu thương thù địch

THỨ BA TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN  (Mt 5, 43 – 48) “Các ngươi hãy yêu thương thù địch”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe dạy: “Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù”. Còn Ta, Ta bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con, hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền [Xem thêm]

Thứ Hai Tuần XI Thường Niên (Video) – Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác

THỨ HAI TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN    (Mt 5, 38 – 42) “Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe bảo: “Mắt đền mắt, răng đền răng”. Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má [Xem thêm]

Chúa nhật lễ Mình Máu Chúa Kitô (Video) – Thịt Ta thật là của ăn, Máu Ta thật là của uống

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 6,51-59) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”. Vậy người Do-thái tranh luận với nhau rằng: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?” Bấy giờ Chúa Giêsu nói với [Xem thêm]

Lễ Chúa Ba Ngôi năm A (Video) – Thiên Chúa đã sai Chúa Con đến để thế gian nhờ Người mà được cứu độ

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 3, 16-18) Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin [Xem thêm]

Thứ Ba tuần IX TN (Video): Của Thiên Chúa thì trả cho Thiên Chúa

THỨ BA TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN               Mc 12, 13 – 17 “Các ông hãy trả cho Cêsarê cái gì thuộc về Cêsarê, và trả cho Thiên Chúa cái gì thuộc về Thiên Chúa”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, người ta sai mấy người thuộc nhóm biệt phái và đảng Hêrôđê đến Chúa Giêsu để lập mưu bắt lỗi Người trong lời nói. Họ đến thưa Người rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi [Xem thêm]
1 2