Tin mới nhất:

Mùa Vọng

Chúa đang đến!

CHÚA ĐANG ĐẾN! Cha John Luke Gregory, OFMDòng Phanxicô tại Thánh Địa WGPVL (27.11.2021) – Mùa Vọng với niềm ủi an êm đềm và tĩnh lặng định hướng và đổi mới chúng ta bằng một sức sống nhẹ nhàng nơi đời sống hàng ngày vốn luôn dao động của chúng ta. Có lẽ chúng ta phải mất nhiều thời gian hơn để khám phá những thách thức của riêng mình và có lẽ để cảm nghiệm về cái nhu cầu [Xem thêm]