Tin mới nhất:

Chúa Nhật năm C

Chuyên mục lưu trữ các bài đọc Kinh Thánh theo Chúa Nhật năm C.

Bài giảng Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm C

Dòng sông yêu thương (Bài giảng Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm C) Hình ảnh dòng sông là một trong nhiều hình ảnh được dùng để suy tư về Chúa Ba Ngôi. Hình ảnh này diễn đạt ân sủng phong phú của Thiên Chúa Ba Ngôi, đồng thời cho thấy đời sống nội tâm của người tín hữu trong Chúa Ba Ngôi là điều cần thiết như thế nào. Nói đến Chúa Ba Ngôi, chúng ta thường nghĩ ngay đến một đề tài cao [Xem thêm]