Tin mới nhất:

Giáo dục nhân bản

 

Sự Trưởng thành Nhân Bản là nền tảng để xây dựng sự trưởng thành của người Kitô hữu, qua việc tập luyện các nhân đức Kitô giáo: Nhờ đó, họ sẽ đạt mức độ Trưởng Thành Kitô hữu, được hoàn hảo, thánh thiện, trở nên giống Chúa Kitô, xứng đáng chức vị là “con Chúa ”.

Chuyên mục “Giáo dục nhân bản” này sẽ cung cấp các bài học nên người, giúp dạy dỗ, tập luyện các đức tính nhân bản cho các em thiếu nhi. [Xem ngay]