Nghi thức hạ cờ – bế mạc Sa mạc Tĩnh huấn huynh trưởng TNTT GP. Phát Diệm | Ban Giáo lý và Mục vụ Thiếu Nhi Phát Diệm
Tin mới nhất:

Nghi thức hạ cờ – bế mạc Sa mạc Tĩnh huấn huynh trưởng TNTT GP. Phát Diệm

Hình ảnh nghi thức hạ cờ – bế mạc Sa mạc Tĩnh huấn huynh trưởng TNTT GP. Phát Diệm, 7/8/2020

Xem thêm hình ảnh

BTT

Đăng một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.


*