Nhân bản dành cho trẻ em dẫn đến tuổi trưởng thành | Ban Giáo lý và Mục vụ Thiếu Nhi Phát Diệm
Tin mới nhất:

Nhân bản dành cho trẻ em dẫn đến tuổi trưởng thành

Trọng kính cha Giuse Đinh Quang Thịnh,

Ban giáo lý Gp Phát Diệm chúng con xin được dùng tập tài liệu “Nhân bản dành cho trẻ em dẫn đến tuổi trưởng thành” của cha. Chúng con đã liên lạc với cha theo số điện thoại đề trong tập sách này, nhưng không liên lạc được.

Vậy, chúng con xin mạo muội đăng những bài trong tập sách này lên trang Web của chúng con; với mục đích giáo dục nhân bản cho các em thiếu nhi.

Chúng con xin cám ơn cha.

Ban biên tập

 

Nhân bản dành cho trẻ em dẫn đến tuổi trưởng thành

Những chữ viết tắt trong tập này:
Mt Phúc Âm thánh Mátthêu.
Lc Phúc Âm thánh Luca.
Ga Phúc Âm thánh Gioan.
Cv Sách Công Vụ Tông Đồ.
Rm Thư Roma.
1Cr Thư thứ I Côrintô.
2Cr Thư thứ II Côrintô.
Pl Thư Philip.
1Tx Thư thứ I Tétxalônica.
2Tx Thư thứ II Tétxalônica.
Cl Thư Côlôxê.
1Tm Thư thứ I Timôthê.
Ep Thư Êphêxô.
St Sách Sáng thế.
Hc Sách Huấn ca.
Tv Sách Thánh vịnh.
Tb Sách Tôbia.
GLHT Sách Giáo Lý Hội Thánh.

LỜI NGỎ
Chúa không cho loài vật làm thánh mà Ngài chỉ muốn “NGƯỜI” nên thánh. Nói cách khác, muốn làm thánh, trước hết phải làm người có nhân cách.
Tập “Nhân Bản Cho Trẻ Em Dẫn Đến Trưởng Thành” này chỉ mong gợi ý giúp người có trách nhiệm giáo dục trẻ thêm chu đáo hơn, dẫn đến người trưởng thành.
Cụ thể trong mỗi giờ cầu nguyện, hoặc trước bữa cơm chung của gia đình, người lớn nên lấy một điều nhắc cho trẻ, trong một năm những điều trong tập này được nhắc đến 3 lần, hy vọng nhờ đó sẽ tạo nên một cộng đoàn sống đầm ấm, hạnh phúc, vui tươi hơn!

LM. GIUSE ĐINH QUANG THỊNH

 

Đăng một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.


*