THỜI KHOÁ BIỂU LỚP HUYNH TRƯỞNG & GIÁO LÝ VIÊN CŨ GIÁO HẠT BẠCH LIÊN | Ban Giáo lý và Mục vụ Thiếu Nhi Phát Diệm
Tin mới nhất:

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP HUYNH TRƯỞNG & GIÁO LÝ VIÊN CŨ GIÁO HẠT BẠCH LIÊN

Địa điểm: G.x Bạch Liên

Thời gian: buổi chiều các ngày trong tuần từ 08.06 đến 29.07.2017

 

  1. Phụng vụ Thánh lễ (24 tiết): Thầy Khánh
  2. Dẫn vào Kinh Thánh (17 tiết): Thầy Phúc
  3. Nhân bản (14 tiết): Thầy Hiếu
  4. Sư Phạm Giáo lý (9 tiết): Thầy Hiếu
  5. Huynh trưởng cấp I: H.T.I Thực hành (35 tiết) H.T.I Lý Thuyết (15 tiết): Thầy Phước và Thầy Văn.

 

THỜI KHOÁ BIỂU

Tuần I

Ngày Giờ Môn Phụ trách Ghi chú
Thứ 5

08.06

Tiết 1 Khai giảng  
Tiết 2 H.T.I Lý Thuyết Phước
Tiết 3 H.T.I Lý Thuyết Phước
Thứ 6

09.06

Tiết 1 Nhân bản Hiếu
Tiết 2 Phụng vụ Thánh lễ Phúc
Tiết 3 Sư phạm Giáo lý Hiếu
Thứ 7

10.06

Tiết 1 H.T.I Thực hành Văn
Tiết 2 Phụng vụ Thánh lễ Khánh
Tiết 3 H.T.I Thực hành Văn

 


Tuần II

Ngày Giờ Môn Phụ trách Ghi chú
Thứ 2

12.06

Tiết 1 H.T.I lý thuyết Phước
Tiết 2 Phụng vụ Thánh lễ Khánh
Tiết 3 Nhân bản Hiếu
Thứ 7

17.06

Tiết 1 H.T.I Thực hành Văn
Tiết 2 Sư phạm Giáo lý Hiếu
Tiết 3 H.T.I Lý Thuyết Phước

 

Tuần III

Ngày Giờ Môn Phụ trách Ghi chú
Thứ 2

19.06

Tiết 1 Phụng vụ Thánh lễ Khánh
Tiết 2 Dẫn vào Kinh Thánh Phúc
Tiết 3 Sư phạm Giáo lý Hiếu
Thứ 3

20.06

Tiết 1 Nhân bản Hiếu
Tiết 2 Phụng vụ Thánh lễ Khánh
Tiết 3 H.T.I Thực hành Phước
Thứ 4

21.06

Tiết 1 H.T.I Lý Thuyết Phước
Tiết 2 Dẫn vào Kinh Thánh Phúc
Tiết 3 H.T.I Thực hành Phước
Thứ 5

22.06

Tiết 1 Sư phạm giáo lý Hiếu
Tiết 2 Phụng vụ Thánh lễ Khánh
Tiết 3 Dẫn vào Kinh Thánh Phúc
Thứ 6

23.06

Tiết 1 H.T.I Thực hành Phước
Tiết 2 Sư phạm Giáo lý Hiếu
Tiết 3 Phụng vụ Thánh lễ Khánh
Thứ 7

24.06

Tiết 1 Dẫn vào Kinh Thánh Phúc
Tiết 2 Nhân bản Hiếu
Tiết 3 H.T.I Thực hành Phước

 

Tuần IV

Ngày Giờ Môn Phụ trách Ghi chú
Thứ 2

26.06

Tiết 1 Nhân bản Hiếu
Tiết 2 Dẫn vào Kinh Thánh Phúc
Tiết 3 Phụng vụ Thánh lễ Khánh
Thứ 3

27.06

Tiết 1 H.T.I Lý Thuyết Văn
Tiết 2 Phụng vụ Thánh lễ Khánh
Tiết 3 H.T.I Thực hành Văn
Thứ 4

28.06

Tiết 1 Sư phạm Giáo lý Hiếu
Tiết 2 H.T.I Thực hành Phước
Tiết 3 H.T.I Thực hành Phước
Thứ 5

29.06

Tiết 1 H.T.I Lý Thuyết Văn
Tiết 2 Phụng vụ Thánh lễ Khánh
Tiết 3 Dẫn vào Kinh Thánh Phúc
Thứ 6

30.06

Tiết 1 Nhân bản Hiếu
Tiết 2 Dẫn vào Kinh Thánh Phúc
Tiết 3 H.T.I Thực hành Văn
Thứ 7

01.07

Tiết 1 Nhân bản Hiếu
Tiết 2 H.T.I Lý Thuyết Phước
Tiết 3 Sư phạm giáo lý Hiếu

 

Tuần V

Ngày Giờ Môn Phụ trách Ghi chú
Thứ 2

03.07

Tiết 1 Phụng vụ Thánh lễ Khánh
Tiết 2 Dẫn vào Kinh Thánh Phúc
Tiết 3 H.T.I Thực hành Phước
Thứ 3

04.07

Tiết 1 Sư phạm Giáo lý Hiếu
Tiết 2 H.T.I Thực hành Phước
Tiết 3 H.T.I Thực hành Văn
Thứ 4

05.07

Tiết 1 Phụng vụ Thánh lễ Khánh
Tiết 2 Nhân bản Hiếu
Tiết 3 H.T.I Thực hành Văn
Thứ 5

06.07

Tiết 1 Dẫn vào Kinh Thánh Phúc
Tiết 2 Phụng vụ Thánh lễ Khánh
Tiết 3 H.T.I Thực hành Phước
Thứ 6

07.07

Tiết 1 Phụng vụ Thánh lễ Khánh
Tiết 2 Sư phạm Giáo lý Hiếu
Tiết 3 H.T.I Thực hành Phước
Thứ 7

08.07

Tiết 1 H.T.I Lý Thuyết Văn
Tiết 2 Phụng vụ Thánh lễ Khánh
Tiết 3 H.T.I Thực hành Văn

 

Tuần VI

Ngày Giờ Môn Phụ trách Ghi chú
Thứ 2

10.07

Tiết 1 H.T.I Lý Thuyết Phước
Tiết 2 Dẫn vào Kinh Thánh Phúc
Tiết 3 Phụng vụ Thánh lễ Khánh
Thứ 3

11.07

Tiết 1 Dẫn vào Kinh Thánh Phúc
Tiết 2 H.T.I Thực hành Phước
Tiết 3 H.T.I Thực hành Phước
Thứ 4

12.07

Tiết 1 Sư phạm Giáo lý Hiếu
Tiết 2 H.T.I Lý Thuyết Văn
Tiết 3 Nhân bản Hiếu
Thứ 5

13.07

Tiết 1 Phụng vụ Thánh lễ Khánh
Tiết 2 H.T.I Lý Thuyết Văn
Tiết 3 H.T.I Thực hành Phước
Thứ 6

14.07

Tiết 1 Nhân bản Hiếu
Tiết 2 H.T.I Thực hành Văn
Tiết 3 H.T.I Thực hành Văn
Thứ 7

15.07

Tiết 1 Dẫn vào Kinh Thánh Phúc
Tiết 2 H.T.I Thực hành Phước
Tiết 3 H.T.I Thực hành Phước

 

 

Tuần VII

Ngày Giờ Môn Phụ trách Ghi chú
Thứ 2

17.07

Tiết 1 Nhân bản Hiếu
Tiết 2 Dẫn vào Kinh Thánh Phúc
Tiết 3 Phụng vụ Thánh lễ Khánh
Thứ 3

18.07

Tiết 1 H.T.I Lý Thuyết Phước
Tiết 2 Dẫn vào Kinh Thánh Phúc
Tiết 3 H.T.I Thực hành Phước
Thứ 4

19.07

Tiết 1 H.T.I Lý Thuyết Văn
Tiết 2 Nhân bản Hiếu
Tiết 3 H.T.I Thực hành Văn
Thứ 5

20.07

Tiết 1 H.T.I Thực hành Văn
Tiết 2 Phụng vụ Thánh lễ Khánh
Tiết 3 Dẫn vào Kinh Thánh Phúc
Thứ 6

21.07

Tiết 1 H.T.I Lý Thuyết Phước
Tiết 2 Phụng vụ Thánh lễ Khánh
Tiết 3 Dẫn vào Kinh Thánh Phúc
Thứ 7

22.07

Tiết 1 H.T.I Thực hành Phước
Tiết 2 Phụng vụ Thánh lễ Khánh
Tiết 3 H.T.I Thực hành Phước

 


Tuần VIII

Ngày Giờ Môn Phụ trách Ghi chú
Thứ 2

24.07

Tiết 1 Dẫn vào Kinh Thánh Phúc
Tiết 2 Nhân bản Hiếu
Tiết 3 H.T.I Thực hành Phước
Thứ 3

25.07

Tiết 1 H.T.I Lý Thuyết Văn
Tiết 2 H.T.I Thực hành Văn
Tiết 3 Phụng vụ Thánh lễ Khánh
Thứ 4

26.07

Quan thầy GLV giáo phận
Thứ 5

27.07

Tiết 1 Nhân bản Hiếu
Tiết 2 Phụng vụ Thánh lễ Khánh
Tiết 3 H.T.I Thực hành Văn
Thứ 6

28.07

Tiết 1 Phụng vụ Thánh lễ Khánh
Tiết 2 H.T.I Thực hành Phước
Tiết 3 H.T.I Thực hành Phước
Thứ 7

29.07

Tiết 1 Ôn tập & Kiểm tra  

Quý thầy

Tiết 2
Tiết 3

Đăng một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.


*