Thông báo: Chương trình Thần học Giáo dân hệ Trung cấp- Trung tâm Mục vụ GP. Phát Diệm | Ban Giáo lý và Mục vụ Thiếu Nhi Phát Diệm
Tin mới nhất:

Thông báo: Chương trình Thần học Giáo dân hệ Trung cấp- Trung tâm Mục vụ GP. Phát Diệm

CHƯƠNG TRÌNH THẦN HỌC GIÁO DÂN HỆ TRUNG CẤP

Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Phát Diệm

Mời xem lại: Thông báo: Tuyển sinh các lớp thần học giáo dân tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Phát Diệm

I – Giới Thiệu Tổng Quát

Vì nhu cầu mục vụ và sự phát triển của Giáo phận, Bề Trên Giáo Phận đã quyết định thiết lập chương trình huấn luyện Thần học và Mục vụ tại Trung Tâm Mục Vụ (TTMV) của Giáo phận nhằm mục đích đào tạo nhân sự phục vụ tại các giáo xứ trong Giáo phận.

Các khóa học sẽ là ngắn hạn, dài hạn, tại chỗ hay di động tùy theo hoàn cảnh và nhu cầu thực tiễn của Giáo phận. Trong quá trình đào tạo, TTMV sẽ liên kết chặt chẽ với các sinh hoạt của các xứ họ và Giáo phận để chương trình giảng dạy luôn được cập nhật, có tính thực tiễn cao, hầu có thể đáp ứng được những nhu cầu mục vụ ngày càng phong phú và đa dạng của thời đại.

Chương trình bao gồm các lớp Thánh Kinh, Thần học, Phụng vụ, cũng như các lớp hướng dẫn về nhiều lĩnh vực mục vụ khác nhau như Thánh nhạc, Mục vụ Gia đình, Quản trị Giáo xứ, Giáo dục nhân bản và Kỹ năng sống…nhằm giúp học viên:

– Tăng triển đời sống thiêng liêng nhờ kết hiệp với Đức Kitô trong Giáo Hội;

– Đào sâu hiểu biết đức tin nhờ học hỏi, trao đổi và nghiên cứu;

– Rèn luyện tinh thần tông đồ và kỹ năng mục vụ, nhờ bầu khí cộng đoàn giữa giảng viên và học viên, cũng như giữa các học viên với nhau và nhờ tham gia các hoạt động mục vụ.

Bên cạnh các lớp học thường xuyên còn là các khóa huấn luyện riêng cho các thành phần liên hệ, như khóa đào tạo Linh hoạt viên cho Mục vụ giới trẻ, các lớp Giáo lý viên, các thành viên Hội đồng Giáo xứ…

Những lớp này được tổ chức thường xuyên theo quy chế trường lớp, mỗi năm có hai học kỳ, và để được cấp văn bằng hoặc chứng chỉ tốt nghiệp, học viên cần hoàn thành tốt các môn học theo yêu cầu của chương trình.

II – Chương Trình Thần Học Giáo Dân Hệ Trung Cấp

1. Nội Dung:

Với chương trình Thần học Giáo dân, thời lượng tiết học bao gồm 24 tín chỉ (mỗi tín chỉ tương đương 15 tiết học trên lớp) kéo dài trong 4 năm (mỗi năm hai kỳ, mỗi kỳ 16 tuần, mỗi tuần 3 tiết học vào sáng thứ Bảy)[1] được phân chia cụ thể như sau:

* Kinh Thánh (4 tín chỉ)

            – Giới thiệu Kinh Thánh (2)

            – Dẫn vào Cựu Ước và Tân Ước (2)

* Thần học Tín lý (8 tín chỉ)

            – Thần học Cơ bản (2)

            – Mầu nhiệm Giáo Hội (2)

            – Thiên Chúa Ba Ngôi (2)

            – Kitô học (2)

* Thần học Bí tích và Phụng vụ (4 tín chỉ)

            – Thần học Phụng vụ và Bí tích Cơ bản (2)

            – Thần học Bí tích Thánh Thể (2)

* Thần học Luân lý (4 tín chỉ)

            – Thần học Luân lý Tổng quát (2)

            – Thần học Luân lý Chuyên biệt (2)

* Thần học Tu Đức – Mục Vụ (4 tín chỉ)

            – Tu Đức học (2)

            – Thần học Mục vụ (2)

Ngoài ra, nếu các học viên có nhu cầu tìm hiểu chuyên sâu hơn, xin đăng ký học các môn tùy chọn[2] sau:

* Kinh Thánh:

            – Tin Mừng Nhất Lãm (2)

            – Tin Mừng Gioan (2)

            – Các Thư thánh Phaolô (2)

* Thần học Tín lý:

            – Lịch sử Giáo Hội (2)

            – Thánh Mẫu học (2)

            – Cánh chung học (2)

* Thần học Luân lý:

            – Mười Giới răn (2)

            – Học thuyết Xã hội của Giáo Hội (2)

            – Giáo luật về Hôn nhân và Luân lý tính dục (2)

* Thần học Tu Đức – Mục Vụ:

            – Lịch sử các Truyền thống Tu đức Kitô giáo (2)

            – Thần học Linh đạo (2)

            – Mục vụ Tư vấn và Đồng hành thiêng liêng (2)

            – Mục vụ quản trị Giáo xứ (2)

            – Mục vụ Truyền giáo (2)

            – Mục vụ Truyền thông (2)

            – Sư phạm Giáo lý (2)

2. Chứng chỉ và văn bằng tốt nghiệp

Sau khi đạt yêu cầu của mỗi môn học, học viên đều được chứng nhận đã theo học môn học đó. Nếu học viên đạt yêu cầu đầy đủ của các môn học sẽ được cấp văn bằng tốt nghiệp chương trình.

TTMV Giáo Phận Phát Diệm

Nguồn: phatdiem.org


[1] Tùy yêu cầu cụ thể, chương trình sẽ kéo dài trong 2 năm và mỗi tuần 6 tiết học vào trọn ngày thứ Bảy (sáng 4 tiết, chiều 2 tiết).

[2] Các lớp tùy chọn sẽ học vào các ngày khác trong tuần tùy theo nhu cầu cụ thể.

 

 

Đăng một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.


*