Thông Điệp LaudatoSi | Ban Giáo lý và Mục vụ Thiếu Nhi Phát Diệm
Tin mới nhất:

Thông Điệp LaudatoSi

Toàn văn thông điệp LaudatoSi, bản PDF

[embeddoc url=”http://bangiaolyphatdiem.com/wp-content/uploads/2016/04/Full_LaudatoSi-4.pdf” download=”all” viewer=”google”]

Đăng một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.


*