Tin mới nhất:

Thiếu nhi Thánh thể

Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể là một đoàn thể Công giáo tiến hành nhằm mục đích qui tụ các trẻ em quanh Chúa Giêsu Thánh Thể để huấn luyện chúng trở nên những con người hoàn thiện và Ki tô hữu đích thực. Tạo một môi trường tốt và những hoàn cảnh thuận lợi để thanh thiếu niên sống Tin Mừng, làm tông đồ và góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Tin Mừng.

Chuyên mục này là nơi lưu trữ các tài liệu học tập, sinh hoạt trong phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể tại Giáo phận Phát Diệm, độc giả có thể tìm đọc các chuyên mục nhỏ sau: