Tin mới nhất:

Suy niệm Lời Chúa

"Ðến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy nhặt cỏ lùng trước đã, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi."(Mt 13,30)

Góc Audio

Góc Video

Thư viện

Năm Mục Vụ 2020

Ý cầu nguyện

Ý chung:

Xin cho những anh chị em chúng ta đã sao lãng đức tin tìm lại được khuôn mặt Chúa giầu lòng thương xót và vẻ đẹp của đời sống Kitô hữu, nhờ lời chúng ta cầu nguyện và làm chứng cho Tin Mừng.

Ý truyền giáo:

Cầu cho các cặp vợ chồng đã ly thân được các cộng đoàn Kitô hữu đón nhận và giúp đỡ.