Tin mới nhất:

Khối Sống Đạo

Chuyên mục lưu trữ các bài học, bài tập giáo lý của các em Khối Sống đạo.

LỊCH HỌC GIÁO LÝ CẤP III KHỐI SỐNG ĐẠO

CHƯƠNG TRÌNH HỌC GIÁO LÝ NĂM HỌC 2015-2016 GIÁO LÝ CẤP III – SỐNG ĐẠO           Học từ bài 01 đến bài 54.           Địa điểm học tại nhà giáo lý – trung tâm mục vụ giáo xứ thời gian khoảng 2 giờ vào các ngày Chúa nhật trong một năm, do các ông bà quản giáo, giáo lý viên và huynh trưởng dạy. PHẦN I TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN Chương 1: TÔI TIN – CHÚNG TÔI TIN Ngày 29/11/2015 Chúa [Xem thêm]