LỊCH HỌC GIÁO LÝ CẤP III KHỐI SỐNG ĐẠO | Ban Giáo lý và Mục vụ Thiếu Nhi Phát Diệm
Tin mới nhất:

LỊCH HỌC GIÁO LÝ CẤP III KHỐI SỐNG ĐẠO

CHƯƠNG TRÌNH HỌC GIÁO LÝ NĂM HỌC 2015-2016

GIÁO LÝ CẤP III – SỐNG ĐẠO

          Học từ bài 01 đến bài 54.

          Địa điểm học tại nhà giáo lý – trung tâm mục vụ giáo xứ thời gian khoảng 2 giờ vào các ngày Chúa nhật trong một năm, do các ông bà quản giáo, giáo lý viên và huynh trưởng dạy.

PHẦN I TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN

Chương 1: TÔI TIN – CHÚNG TÔI TIN

 • Ngày 29/11/2015 Chúa nhật I MÙA VỌNG
 • Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 1; CON NGƯỜI CÓ KHẢ NĂNG NHẬN BIẾT THIÊN CHÚA
 • Kinh: KINH MƯỜI ĐIỀU RĂN
 • Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể: Hàng đội
 • Ngày 06/12/2015 Chúa nhật II MÙA VỌNG
 • Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 2; THIEÂN CHUÙA MẶC KHẢI CHO CON NGƯỜI
 • Kinh: KINH MƯỜI ĐIỀU RĂN
 • Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể
 • Ngày 13/12/2015 Chúa nhật III MÙA VỌNG
 • Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 3; CÁCH THỨC LƯU TRUYỀN MẶC KHẢI
 • Kinh: KINH SÁU ĐIỀU RĂN
 • Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể
 • Ngày 20/12/2015 Chúa nhật  IV MÙA VỌNG
 • Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 4; KINH THÁNH- SÁCH GHI LỜI CHÚA
 • Kinh: KINH SÁU ĐIỀU RĂN
 • Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể
 • Ngày 27/12/2015 Chúa nhật CHÚA NHẬT TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH
 • Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 5; CON NGƯỜI ĐÁP LẠI LỜI THIÊN CHÚA
 • Kinh: CẢI TỘI BẢY MỐI
 • Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể

Chương 2: TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN KITÔ GIÁO

 • Ngày 03/01/2016 Chúa nhật  LỄ CHÚA HIỂN LINH
 • Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 6; THIÊN CHÚA DUY NHẤT
 • Kinh: CẢI TỘI BẢY MỐI
 • Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể
 • Ngày 10/01/2016 Chúa nhật LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA
 • Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 7; THIÊN CHÚA LÀ CHA VÀ CON VÀ THÁNH THẦN
 • Kinh: TÁM MỐI PHÚC
 • Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể
 • Ngày 17/01/2016 Chúa nhật  II THƯỜNG NIÊN
 • Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 8; THIÊN CHÚA: ĐẤNG SÁNG TẠO VÀ QUAN PHÒNG
 • Kinh: TÁM MỐI PHÚC
 • Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể
 • Ngày 24/01/2016 Chúa nhật III THƯỜNG NIÊN
 • Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 9; THIÊN CHÚA TẠO DỰNG CON NGƯỜI
 • Kinh: KINH DÂNG MÌNH KHI THỨC DẬY
 • Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể
 • Ngày 31/01/2016 Chúa nhật IV THƯỜNG NIÊN
 • Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 10; CHÚA GIÊSU KITÔ
 • Kinh: KINH PHÓ DÂNG
 • Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể
 • Ngày 07/02/2016 Chúa nhật V THƯỜNG NIÊN
 • Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 11; CUỘC SỐNG TRẦN THẾ CỦA CHÚA GIÊSU
 • Kinh: KINH CÁM ƠN
 • Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể
 • Ngày 14/02/2016 Chúa nhật I MÙA CHAY 
 • Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 12; CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA GIÊSU
 • Kinh: KINH TRÔNG CẬY
 • Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể
 • Ngày 21/02/2016 Chúa nhật II MÙA CHAY
 • Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 13; CHÚA GIÊSU SỐNG LẠI VÀ LÊN TRỜI
 • Kinh: NGẮM NĂM SỰ VUI
 • Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể
 • Ngày 28/02/2016 Chúa nhật III MÙA CHAY
 • Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 14; CHÚA THÁNH THẦN
 • Kinh: NGẮM NĂM SỰ SÁNG
 • Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể
 • Ngày 06/03/2016 Chúa nhật IV MÙA CHAY
 • Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 15; HỘI THÁNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH CỨU ĐỘ CỦA THIÊN CHÚA
 • Kinh: NGĂM NĂM SỰ THƯƠNG
 • Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể
 • Ngày 13/03/2016 Chúa nhật V MÙA CHAY
 • Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 16; CÁC ĐẶC TÍNH CỦA HỘI THÁNH
 • Kinh: NGĂM NĂM SỰ MỪNG
 • Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể
 • Ngày 20/03/2016 Chúa nhật LỄ LÁ
 • Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 17; TỔ CHỨC HỘI THÁNH
 • Kinh: NGẮM NĂM SỰ VUI
 • Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể
 • Ngày 27/03/2016 Chúa nhật LỄ CHÚA PHỤC SINH (Cho nghỉ lễ Phục Sinh)
 • Ngày 03/04/2016 Chúa nhật II PHỤC SINH 
 • Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 18; LỊCH SỬ HỘI THÁNH VIỆT NAM
 • Kinh: NGẮM NĂM SỰ SÁNG
 • Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể
 • Ngày 10/04/2016 Chúa nhật III PHỤC SINH (Thông báo ôn thi phần I)
 • Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 19; ƠN PHỤC SINH VÀ ĐỜI SỐNG VĨNH CỬU
 • Kinh: NGẮM NĂM SỰ THƯƠNG
 • Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể
 • Ngày 17/04/2016 Chúa nhật IV PHỤC SINH
 • Tiết 1: Học giáo lý: THI KIỂM TRA GIÁO LÝ PHẦN I
 • Kinh: KIỂM TRA KINH
 • Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể: KIỂM TRA HÀNG ĐỘI

 PHẦN II SỐNG TRONG CHÚA KITÔ

Chương 1: PHỤNG VỤ VÀ BÍ TÍCH

 • Ngày 24/04/2016 Chúa nhật  V PHỤC SINH
 • Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 20; PHỤNG VỤ
 • Kinh: KINH MƯỜI ĐIỀU RĂN
 • Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể
 • Ngày 01/05/2016 Chúa nhật VI PHỤC SINH
 • Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 21; BÍ TÍCH
 • Kinh: KINH MƯỜI ĐIỀU RĂN
 • Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể
 • Ngày 08/05/2016 Chúa nhật  VII PHỤC SINH
 • Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 22; HỘI THÁNH CỬ HÀNH PHỤNG VỤ
 • Kinh: KINH SÁU ĐIỀU RĂN
 • Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể

Chương 2: BẢY BÍ TÍCH

 • Ngày 15/05/2016 Chúa nhật LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
 • Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 23; BÍ TÍCH RỬA TỘI
 • Kinh: KINH SÁU ĐIỀU RĂN
 • Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể
 • Ngày 22/05/2016 Chúa nhật  VIII THƯỜNG NIÊN
 • Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 24; BÍ TÍCH THÁNH THỂ VÀ THÁNH LỄ
 • Kinh: KINH CẢI TỘI BẢY MỐI
 • Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể
 • Ngày 29/05/2016 Chúa nhật IX THƯỜNG NIÊN
 • Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 25; BÍ TÍCH HÒA GIẢI
 • Kinh: PHÚC THẬT TÁM MỐI
 • Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể
 • Ngày 05/06/2016 Chúa nhật X THƯỜNG NIÊN
 • Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 26; BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN
 • Kinh: KINH DÂNG MÌNH KHI THỨC DẬY
 • Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể
 • Ngày 12/06/2016 Chúa nhật XI THƯỜNG NIÊN
 • Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 27; BÍ TÍCH TRUYỀN CHỨC THÁNH
 • Kinh: KINH PHÓ DÂNG
 • Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể:
 • Ngày 19/06/2016 Chúa nhật XII THƯỜNG NIÊN 
 • Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 28; ƠN KÊU GỌI
 • Kinh: KINH CÁM ƠN
 • Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể
 • Ngày 26/06/2016 Chúa nhật XIII THƯỜNG NIÊN (Thông báo ôn thi phần II)
 • Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 29; PHỤ TÍCH
 • Kinh: KINH TRÔNG CẬY
 • Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể
 • Ngày 03/07/2016 Chúa nhật XIV THƯỜNG NIÊN 
 • Tiết 1: Học giáo lý: KIỂM TRA PHẦN II
 • Kinh: KINH THÁNH GIUSE
 • Tiết 2: KIỂM TRA HÀNG ĐỘI

PHẦN III CỬ HÀNH MẦU NHIỆM KITÔ GIÁO

Chương 1: PHẨM GIÁ CON NGƯỜI

 • Ngày 10/07/2016 Chúa nhật XV THƯỜNG NIÊN 
 • Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 30; CON NGƯỜI LÀ HÌNH ẢNH THIÊN CHÚA
 • Kinh: KINH THÁNH GIUSE
 • Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể: SA MẠC
 • Ngày 17/07/2016 Chúa nhật XVI THƯƠNG NIÊN 
 • Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 31; TỰ DO CỦA CON NGƯỜI
 • Kinh: KINH THÁNH GIUSE
 • Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể: SA MẠC
 • Ngày 24/07/2016 Chúa nhật XVII THƯỜNG NIÊN
 • Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 32; TRÁCH NHIỆM LUÂN LÝ
 • Kinh: KIỂM TRA KINH
 • Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể: SA MẠC
 • Ngày 31/07/2016 Chúa nhật XVIII THƯỜNG NIÊN
 • Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 33; LƯƠNG TÂM
 • Kinh: KINH ÔNG THÁNH PHÊRÔ (Sách kinh giáo phận Phát Diệm tr 295)
 • Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể: SA MẠC
 • Ngày 07/08/2016 Chúa nhật  XIX THƯỜNG NIÊN
 • Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 34; NHÂN ĐỨC
 • Kinh: KINH ÔNG THÁNH PHÊRÔ (Sách kinh giáo phận Phát Diệm tr 295)
 • Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể: SA MẠC
 • Ngày 14/08/2016 Chúa nhật XX THƯỜNG NIÊN
 • Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 35; NHÂN ĐỨC ĐỐI THẦN
 • Kinh: KINH ÔNG THÁNH PHÊRÔ (Sách kinh giáo phận Phát Diệm tr 295)
 • Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể: SA MẠC
 • Ngày 21/08/2016 Chúa nhật XXI THƯỜNG NIÊN
 • Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 36; TỖI LỖI
 • Kinh: KINH ÔNG THÁNH PHAOLÔ (Sách kinh giáo phận Phát Diệm tr 296)
 • Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể: SA MẠC

Chương 2: CỘNG ĐỒNG NHÂN LOẠI

 • Ngày 28/08/2016 Chúa nhật XXII THƯỜNG NIÊN
 • Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 37; CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI
 • Kinh: KINH ÔNG THÁNH PHAOLÔ (Sách kinh giáo phận Phát Diệm tr 296)
 • Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể : SA MẠC
 • Ngày 04/09/2016 Chúa nhật XXIII THƯỜNG NIÊN 
 • Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 38; THAM GIA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
 • Kinh: KINH ÔNG THÁNH PHAOLÔ (Sách kinh giáo phận Phát Diệm tr 296)
 • Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể: SA MẠC
 • Ngày 11/09/2016 Chúa nhật XXIV THƯỜNG NIÊN
 • Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 39; CÔNG BẰNG XÃ HỘI
 • Kinh: NGẮM NĂM SỰ VUI (NGẮM MỚI)
 • Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể: SA MẠC

Chương 3: LỀ LUẬT VÀ ÂN SỦNG

 • Ngày 18/09/2016 Chúa nhật XXV THƯỜNG NIÊN 
 • Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 40; LUẬT LUÂN LÝ
 • Kinh: NGẮM NĂM SỰ VUI (NGẮM MỚI)
 • Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể: SA MẠC
 • Ngày 25/09/2016 Chúa nhật XXVI THƯỜNG NIÊN 
 • Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 41; ƠN CHÚA
 • Kinh: NGẮM NĂM SỰ VUI (NGẮM MỚI)
 • Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể: SA MẠC
 • Ngày 02/10/2016 Chúa nhật XXVII THƯƠNG NIÊN
 • Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 42; HỘI THÁNH LÀ MẸ VÀ LÀ THẦY
 • Kinh: NGẮM NĂM SỰ VUI (NGẮM MỚI)
 • Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể: SA MẠC

Chương 4: MƯỜI ĐIỀU RĂN

 • Ngày 09/10/2016 Chúa nhật XXVIII THƯỜNG NIÊN
 • Tiết 1: Học giáo lý: ĐIỀU RĂN I-II-III (Vì các em đã học ở cấp II)
 • Kinh: NGẮM NĂM SỰ VUI (NGẮM MỚI)
 • Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể: SA MẠC
 • Ngày 16/10/2016 Chúa nhật XXIX THƯỜNG NIÊN
 • Tiết 1: Học giáo lý: ĐIỀU RĂN IV-V (Vì các em đã học ở cấp II)
 • Kinh: NGẮM NĂM SỰ SÁNG (NGẮM MỚI)
 • Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể: SA MẠC
 • Ngày 23/10/2016 Chúa nhật XXX THƯỜNG NIÊN 
 • Tiết 1: Học giáo lý: ĐIỀU RĂN VI-IX (Vì các em đã học ở cấp II)
 • Kinh: NGẮM NĂM SỰ SÁNG (NGẮM MỚI)
 • Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể: SA MẠC
 • Ngày 30/10/2016 Chúa nhật XXXI THƯỜNG NIÊN (Thông báo ôn thi phần III)
 • Tiết 1: Học giáo lý: ĐIỀU RĂN VII-VIII-X (Vì các em đã học ở cấp II)
 • Kinh: NGẮM NĂM SỰ SÁNG (NGẮM MỚI)
 • Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể: SA MẠC
 • Ngày 06/11/2016 Chúa nhật XXXII THƯỜNG NIÊN
 • Tiết 1: Học giáo lý: THI KIỂM TRA PHẦN III
 • Kinh: KIỂM TRA KINH
 • Tiết 2: KIỂM TRA SA MẠC
 • Ngày 13/11/2016 Chúa nhật XXXIII THƯỜNG NIÊN (Thông báo ôn thi)
 • Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 53-54; VIỆC CẦU NGUYỆN – ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN
 • Kinh: ÔN LẠI KINH
 • Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể
 • Ngày 20/11/2016 Chúa nhật XXXIV THƯƠNG NIÊN 
 • Tiết 1: Học giáo lý: THI KIỂM TRA KẾT THÚC
 • Kinh: KIỂM TRA KINH
 • Tiết 2: THI KIỂM TRA SA MẠC

                                Lm. Fx PHẠM ĐỨC HUY

========== 0O0 =============

 

 

 

 

Đăng một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.


*