Cầu nguyện với Phúc Âm – Chúa nhật VII Thường Niên A | Ban Giáo lý và Mục vụ Thiếu Nhi Phát Diệm
Tin mới nhất:

Cầu nguyện với Phúc Âm – Chúa nhật VII Thường Niên A

Tin mừng theo thánh Mattheo

“Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. (39) Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái nữa. (40) Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. (41) Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. (42) Ai xin, thì anh hãy cho; ai muốn vay mượn, thì anh đừng ngoảnh mặt đi.

(43)“Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. (44) Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. (45) Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Ðấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. (46) Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? (47) Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? (48) Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Ðấng hoàn thiện.

Suy niệm : Chúa mời gọi con đừng chống lại kẻ ác; hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi mình. Như thế không phải là nhu nhược, không phải là yếu thế. Không phải để “nhịn” cho mọi sự tốt đẹp, mà là một lời mời gọi “trở nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện”.

Tự vấn :

  1. Đừng chống lại kẻ ác, nhưng yêu thương tha thứ. Vậy tôi có biết sống yêu thương, tha thứ cho nhau không? Ngay cả đối với những người thân của tôi, tôi có yêu thương tha thứ cho nhau không?
  2. Hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Còn tôi thì sao? Tôi cầu nguyện cho kẻ ngược đãi tôi gặp sự dữ? Hãy cầu nguyện cho họ gặp sự lành?
  3. Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện. Tôi có cố gắng mỗi ngày để trở nên hoàn thiện không?

Cầu nguyện: Đừng chống lại kẻ ác. Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho người ngược đãi mình là một việc vô cùng khó đối với con! Nhưng khi nhìn lên thập giá, con hiểu được rằng : Chúa đã chiến thắng sự dữ bằng tình yêu. Trên thâp giá, Chúa đã biến sự độc ác tột cùng của nhân loại thành tình yêu cứu độ. Xin Chúa ban ơn, thêm sức và soi sáng cho con biết sống theo Chúa mỗi ngày, để “trở nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện”.

Nguồn: phatdiem.org

 

 

 

Đăng một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.


*