Chúa nhật 14 Mùa Thường Niên (Video) – Hãy đến cùng Tôi | Ban Giáo lý và Mục vụ Thiếu Nhi Phát Diệm
Tin mới nhất:

Chúa nhật 14 Mùa Thường Niên (Video) – Hãy đến cùng Tôi

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 11,25-30)

Khi ấy, Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. – Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con, trừ ra Cha. Và cũng không ai biết Cha, trừ ra Con và kẻ Con muốn mạc khải cho.

“Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái, và gánh của Ta thì nhẹ nhàng”.

Suy Niệm: Ðức Giêsu đã mạc khải mầu nhiệm về Cha của Ngài cho những kẻ bé mọn, những kẻ vô danh tiểu tốt. Ðối với xã hội họ chẳng là gì, chẳng có quyền gì, nhưng đã được Ðức Giêsu yêu thương và dạy cho biết về mầu nhiệm cao siêu, huyền nhiệm Nước Trời.

Tự vấn :

1/ Chúa đã mạc khải cho tôi biết về Ngài; nhưng tôi có biết cảm tạ Chúa về ơn huệ lớn lao đó hay không? Tôi đã sống thế nào để đền đáp bao ân huệ Ngài đã ban cho tôi?

2/ “Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi”. Lời Chúa mời gọi tôi, nhưng mỗi khi tôi gặp đau khổ trên đường đời, tôi đã chạy đến với ai? Tôi đã đối diện với đau khổ thế nào? Tôi có chạy đến với Chúa để Chúa bổ sức cho tôi hay không?

3/ “Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng” Tôi có học cùng Chúa để sống dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng không? Hay tôi vẫn kiêu căng tự phụ, cho mình là đạo đức, thánh thiện, còn người khác đều là phường tội lỗi hết?

Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã không chê sự hèn mọn của chúng con. Chúa đã cho chúng con được hạnh phúc biết về Thiên Chúa Cha, Ngài là Cha yêu thương chúng con. Xin cho toàn thế giới này cũng được nhận ra Cha là Ðấng đầy yêu thương để họ được hạnh phúc. Amen.

Nguồn: phatdiem.org

 

Đăng một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.


*