Chúa nhật lễ Mình Máu Chúa Kitô (Video) – Thịt Ta thật là của ăn, Máu Ta thật là của uống | Ban Giáo lý và Mục vụ Thiếu Nhi Phát Diệm
Tin mới nhất:

Chúa nhật lễ Mình Máu Chúa Kitô (Video) – Thịt Ta thật là của ăn, Máu Ta thật là của uống

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 6,51-59)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”. Vậy người Do-thái tranh luận với nhau rằng: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?” Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Ðây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời”.

Suy Niệm: Ðức Giêsu yêu thương Ngài không chỉ ban cơm bánh, tiện nghi, sức khỏe… Một cuộc sống mau qua đời này cho chúng ta: mà còn dành cho chúng ta một nguồn ân sủng vô tận đặc biệt nhất, chính là Mình Máu Ngài làm lương thực nuôi linh hồn ta. Ngài đã yêu và yêu đến cùng. Người Do thái không hiểu Ngài, cũng không hiểu được Lời Ngài vì thế đưa đến mâu thuẫn.

Tự Vấn :

Vì yêu thương tôi, Chúa Giêsu đã thiết lập Bí tích Thánh Thể để ở lại với tôi mọi ngày;  và chính Ngài  đã nói : Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời, vậy :

1/ Tôi có năng chạy đến với Chúa qua việc chầu Thánh Thể và tham dự thánh lễ mỗi ngày không?

2/ Tôi có coi Mình và Máu Thánh Chúa là lương thực nuôi sống đời sống thiêng liêng của tôi không?

3/ Ngày chầu lượt của xứ tôi, tôi có lo đi chầu Thánh Thể không? Hay chỉ lo làm cơm đãi khách?

Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con siêng năng chạy đến với Chúa qua thánh lễ qua bí tích Thánh Thể. Xin cho chúng con cảm nghiệm được tình yêu bao la của Chúa đã tự hiến vì chúng con. Ðể từ đó chúng con biết múc tình yêu của Chúa trao ban cho tha nhân. Amen.

Nguồn: phatdiem.org

 

Đăng một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.


*