Chúa nhật VI Phục Sinh (Video) – Đấng Phù Trợ sẽ đến | Ban Giáo lý và Mục vụ Thiếu Nhi Phát Diệm
Tin mới nhất:

Chúa nhật VI Phục Sinh (Video) – Đấng Phù Trợ sẽ đến

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 14, 15-21)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy. Và Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một Ðấng Phù Trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi. Ngài là Thần Chân Lý mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết được Ngài; còn các con, các con biết Ngài, vì Ngài sẽ ở nơi các con và ở trong các con. Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi: Thầy sẽ đến với các con. Một ít nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần các con, các con thấy Thầy vì Thầy sống và các con cũng sẽ sống. Trong ngày đó, các con sẽ hiểu biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, và các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Ai nhận các luật Thầy truyền và giữ các luật đó, thì người ấy là kẻ mến Thầy. Và ai mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy sẽ yêu nó, và sẽ tỏ mình ra cho nó”.

Suy Niệm: Theo lời Ðức Giêsu, ai yêu mến Ngài và tuân giữ các mệnh lệnh của Ngài, thì được Chúa Cha ban Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là Ðấng phù trợ, an ủi. Người sẽ ở trong người ấy và dẫn đưa về cùng Chúa Cha và Chúa Giêsu.

Yêu mến là thực thi lệnh truyền của Chúa. Ðức Giêsu đã nhắc đến mệnh lệnh này nhiều lần… Người muốn dạy chúng ta: lòng tin và yêu mến không chỉ là lý thuyết, là tư tưởng suông nhưng phải được thực hành, đó mới là bằng chứng cụ thể. Vì đức tin không có việc làm là đức tin chết (Gc 2,17), và đức ái không có việc làm là đức ái vô ích, trống rỗng ngoài môi miệng (Mc 7,6).

Tự Vấn :

1/ Tôi yêu mến và giữ giới răn Chúa như thế nào, khi trên thế giới có hơn 800 triệu người nghèo đói? Còn tôi vẫn hoang phí đồ ăn thức uống hàng ngày?

2/ Tôi yêu mến và giữ giới răn Chúa như thế nào, khi tôi xem nhẹ trách nhiệm của mình với gia đình và xã hội?

3/ Tính đến nay, trên thế giới có hơn 4 triệu người nhiễm và gần 300 ngàn người tử vong vì Covid-19; và hàng 100 ngàn y bác sỹ đang ngày đêm cứu chữa các bệnh nhân. Vậy qua biến cố này, Thiên Chúa đang gửi đến cho tôi sứ điệp gì? Ngài mời gọi tôi phải làm gì?

Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con một đức tin mạnh mẽ và một lòng mến dồi dào. Khi chúng con nói được rằng chúng con tin vào Chúa và thực thi giới răn của Ngài, thì chúng con biết sống những điều đó bằng một đời sống cụ thể. Ðể cuộc sống của chúng con là một chứng từ sống động cho mọi người nhận biết Chúa. Amen.

Nguồn: phatdiem.org

Đăng một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.


*