CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT NGÀY GẶP MẶT THIẾU NHI – MỪNG LỄ QUAN THÀY LẦN THỨ IV | Ban Giáo lý và Mục vụ Thiếu Nhi Phát Diệm
Tin mới nhất:

CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT NGÀY GẶP MẶT THIẾU NHI – MỪNG LỄ QUAN THÀY LẦN THỨ IV

CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT

NGÀY GẶP MẶT THIẾU NHI – MỪNG LỄ QUAN THÀY LẦN THỨ IV

“CÁC CON LÀ ÁNH SÁNG THẾ GIAN” (Mt 5,13)

CHỦ ĐỀ : BƯỚC ĐI TRONG ÁNH SÁNG

ĐIỂM NHẤN : CÁM ƠN. NHẬN LỖI, XIN LỖI, SỬA LỖI và THA LỖI

Thời gian : Ngày 03 tháng 06 năm 2016

Địa điểm : Giáo xứ Chính Toà Phát Diệm

BUỔI SÁNG

07h00-08h30  :    Đón tiếp. Thi giáo lý và văn nghệ

08h30-09h00  :    Khởi động & chuẩn bị khai mạc

09h00-09h30  :    Chương trình Khai Mạc

09h30-10h15  :    Thi giáo lý và văn nghệ

10h15-11h15  :    BƯỚC QUA CỬA THÁNH và Cơm trưa

11h15-13h00  :    Thi giáo lý và văn nghệ (nếu thuận tiện)

 

BUỔI CHIỀU

13h00-13h30  :    Tập trung – khởi động

13h30-14h00  :    Chầu Thánh Thể

14h00-14h30  :    Gặp gỡ Chủ Chăn

14h30-14h45  :    Giải lao

14h45-15h15  :    Tập hát cộng đồng

15h15             :    Thánh lễ tạ ơn. Bế mạc

Đăng một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.


*