[Hạt Ninh Bình] – Thời khóa biểu lớp Huynh trưởng & Giáo lý viên tại Hoàng Mai | Ban Giáo lý và Mục vụ Thiếu Nhi Phát Diệm
Tin mới nhất:

[Hạt Ninh Bình] – Thời khóa biểu lớp Huynh trưởng & Giáo lý viên tại Hoàng Mai

Địa điểm: Giáo Xứ Hoàng Mai

Từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 01 tháng 8 (học tối thứ 2 và 3)

  1. Phụng vụ Thánh lễ (1 tiết)
  2. Sư Phạm Giáo lý (14 tiết): lấy tài liệu Hồng ân huấn giáo, của GP Xuân Lộc:
  3. Huynh trưởng cấp I: H.T.I Thực hành (Nghiêm Tập) (12 tiết): ba Chú Tiểu và Quý Thầy trong nhóm
  4. Thi (1 tiết)
  5. {học tối: mỗi ngày 02 tiết, 1 tuần = 4 tiết, 7 tuần = 28 bài}

THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN I

Trưởng trực: Jos. Huy

Thứ Giờ Môn Thầy Ghi chú
Thứ 2

19-6-2017

19.00 – 19.45 Sư Phạm GL Jos. Niêm  
20.00 – 20.45 HT.1 Thực hành Jos. Hải                     +  John.B Lộc  
Thứ 3

20-6-2017

19.00 – 19.45 Sư Phạm GL Jos. Niêm  
20.00 – 20.45 H.T.1 Thực hành Jos. Hải                     + John.B Lộc  

 Tuần II: Trưởng trực: Jos. Huy

Thứ Giờ Môn Thầy Ghi chú
Thứ 2

26-6-2017

19.00 – 19.45 Cách mở sách (các mùa) John.B Lộc  
9.00 – 9.45 Sư Phạm GL Jos. Niêm  
Thứ 3

27-6-2017

19.00 – 19.45 Sư Phạm GL Jos. Niêm  
20.00 – 20.45 H.T.1 Thực hành Jos. Hải

+ John. Lưỡng

 

 Tuần III: Trưởng trực: Jos Hải

Thứ Giờ Môn Thầy Ghi chú
Thứ 2

03/7/2017

19.00 – 19.45 Sư Phạm GL Ant. Bình  
20.00 – 20.45 H.T.1 Thực hành Jos. Hải            + Jos.  Niêm  
Thứ 3

04/7/2017

19.00 – 19.45 Sư Phạm GL Ant. Bình  
20.00 – 20.45 H.T.1 Thực hành Jos.Huy            + John Lưỡng  

 Tuần IV: Trưởng trực: Jos. Minh

Thứ Giờ Môn Thầy Ghi chú
Thứ 2

10/7/2017

19.00 – 19.45 Sư Phạm GL Ant. Bình  
20.00 – 20.45 H.T.1 Thực hành Jos. Minh       + John Lưỡng  
Thứ 3

11/7/2017

19.00 – 19.45 T. Ant. Bình Ant. Bình  
20.00 – 20.45 H.T 1 Thực hành Jos. Hải         + Jos. Niêm  

 Tuần V: Trưởng trực: Jos. Huy

Thứ Giờ Môn Thầy Ghi chú
Thứ 2

17/7/2017

19.00 – 19.45 Sư Phạm GL Ant. Bình  
20.00 – 20.45 H.T 1 Thực hành Jos. Hải +

John. Lưỡng

 
Thứ 3

18/7/2017

19.00 – 19.45 Sư Phạm GL Ant. Bình  
20.00 – 20.45 H.T 1 Thực hành Jos. Minh +

Jos. Niêm

 

 Tuần VI: Trưởng trực: Jos. Minh

Thứ Giờ Môn Thầy Ghi chú
Thứ 2

24/7/2017

19.00 – 19.45 Sư Phạm GL John Lưỡng  
20.00 – 20.45 H.T 1 Thực hành Jos. Huy           + John Lưỡng  
Thứ 3

25/7/2017

19.00 – 19.45 Sư Phạm GL John Lưỡng  
20.00 – 20.45 H.T 1 Thực hành Jos. Hải            + Ant. Bình  

 Tuần VII: Trưởng trực: Jos. Hải

Thứ Giờ Môn Thầy Ghi chú
Thứ 2

31/7/2017

19.00 – 19.45 Sư Phạm GL John. Lưỡng  
20.00 – 20.45 Sư Phạm GL John. Lưỡng  
Thứ 3

01/8/2017

19.00 – 19.45 Ôn Thi    
20.00 – 20.45 Thi    

 

Đăng một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.


*