Giáo xứ Cồn Thoi tĩnh tâm Mùa Chay 2020 | Ban Giáo lý và Mục vụ Thiếu Nhi Phát Diệm
Tin mới nhất:

Giáo xứ Cồn Thoi tĩnh tâm Mùa Chay 2020

Ý thức được tầm quan trọng của việc hiểu biết và thực hành đức tin trong năm “củng cố đức tin”, cha Phaolô Nguyễn Văn Định chính xứ Cồn Thoi đã mời gọi và tổ chức ngày tĩnh tâm Mùa Chay dành cho các thành phần trong giáo xứ vào ngày Thứ Hai, 02/03/2020.

Ngay từ sớm, đông đảo các thành phần trong giáo xứ đã quy tụ về ngôi nhà thờ xứ để tham dự ngày tĩnh tâm. Nội dung ngày tĩnh tâm hướng đến các hoạt động chính yếu: Sám hối cộng đồng và lãnh nhận Bí tích Hòa giải; nghe giảng về đời sống đức tin; Chầu Thánh Thể và Thánh Lễ tạ ơn.

Trong giờ sám hối cộng đồng, dựa trên bản văn Tin Mừng (Lc 15, 1-10) cha Phêrô Nguyễn Văn Phương, chính xứ Hoá Lộc đã giúp cho cộng đoàn sám hối khi nhìn lại đời sống của mình qua ba mối tương quan với Thiên Chúa, với tha nhân và với chính mình. Trong mối tương quan với Thiên Chúa, ngài nhấn mạnh đến tâm tình và thái độ của mỗi người khi tham dự các cử hành phụng vụ: từ việc sám hối, lãnh nhận Bí tích Hoà giải đến việc than dự thánh lễ, đọc kinh cầu nguyện…tôi có thực sự xác tín vào Thiên Chúa? Trong mối tương quan với tha nhân, ngài mời gọi mọi người hãy học với Chúa Giêsu, sống tinh thần từ bỏ hy sinh và dấn thân làm việc tông đồ. Tinh thần ấy phải được thực hiện ngay trong đời sống gia đình, nơi cộng đoàn giáo xứ, giáo họ và được mở rộng ra với xã hội và mọi người xung quanh. Còn trong mối tương quan với chính mình, ngài mời gọi mỗi người hãy trở về với lòng mình để nhận ra con người thật của mình dưới ánh sáng của Lời Chúa.

Ngay sau giờ sám hối cộng đồng, cộng đoàn giáo xứ Cồn Thoi hân hoan chào đón cha Phaolô Nguyễn Xuân An, chính xứ Hải Cường và lắng nghe những lời chia sẻ của ngài về đời sống đức tin liên quan đến chủ để “củng cố đức tin” nằm trong “Dự án mục vụ 10 năm” của Giáo Phận. Khởi đi từ bản văn Tin Mừng (Lc 18,1-8), cha Phaolô trình bầy sơ lược thực trạng đời sống đức tin nơi một số gia đình cũng như một vài cộng đoàn trong giáo phận dường như đang bị phai mờ, sai lệch về những thực hành đức tin. Chính vì thế, khi chia sẻ với cộng đoàn, cha Phaolô giúp cộng đoàn hiểu rõ hơn những khía cạnh của đức tin: (1). Đối tượng của đức tin chính là Thiên Chúa. (2) Thiên Chúa là Đấng quyền năng, tạo dựng nên vũ trụ vạn vật. (3). Thiên Chúa là Đấng công bằng vô cùng và đầy lòng thương xót. Sau cùng, để giúp cộng đoàn nhận biết, yêu mến và xác tín vào Thiên Chúa, cha Phaolô mời gọi mỗi người hãy “củng cố đức tin” bằng việc trau dồi kiến thức giáo lý, yêu mến việc đọc và lắng nghe Lời Chúa, suy ngẫm và sống Lời Chúa.

Đích điểm của ngày tĩnh tâm là giờ Chầu Chúa Giêsu Thánh Thể lúc 10h30’ và thánh lễ tạ ơn lúc 11h00’, giúp cho cộng đoàn cảm nghiệm được tình yêu và lòng xót thương của Thiên Chúa.

Mở đầu thánh lễ, cha chủ tế Giuse Trần Văn Khoa mời gọi cộng đoàn hãy tạ ơn Thiên Chúa về hồng ân đức tin, đặc biệt trong ngày tĩnh tâm hôm nay. Ngày mà mỗi người trong chúng ta được làm mới lại tương quan với Thiên Chúa và với tha nhân qua Bí tích Hòa giải. Cha Giuse mời gọi mọi người cùng tạ ơn Chúa và xin Ngài tiếp tục ban ơn, để mỗi người chúng ta trở nên chứng nhân cho tình yêu Thiên Chúa dành cho con người.

Dựa trên các bản văn Lời Chúa (Lv 19,1-2; Mt 25,31-46), trong bài giảng lễ, cha Giuse Trần Văn Toản, chính xứ Kim Trung nhấn mạnh tới lời mời gọi nên thánh trong sách Lêvi:“Các ngươi hãy nên thánh, vì Ta là Ðấng Thánh, là Thiên Chúa các ngươi”. Để nên thánh, mỗi người cần phải loại bỏ mọi điều bất công, gây khổ đâu cho anh chị em; hãy sống yêu thương mọi người như chính bản thân mình. Một cách cụ thể, cha Giuse phân tích khung cảnh ngày phán xét, ngày chúng ta đối diện với Chúa, khi đó mọi việc làm của chúng ta sẽ được tỏ lộ. Thiên Chúa sẽ thẩm xét chúng ta dựa trên chuẩn mực yêu thương đối với anh chị em sống chung quanh chúng ta. Cuối bài chia sẻ, cha Giuse mời gọi mỗi người hãy biết sống bắc ái yêu thương theo tinh thần của Chúa, nhất là luôn biết quan tâm thăm viếng những anh chị em đau ốm người nghèo khó đang sống ngay trong cộng đoàn chúng ta.

Thánh lễ tạ ơn diễn ra trong bầu khí trang trọng và sốt sáng. Cuối thánh lễ, cha chính xứ Phaolô Nguyễn Văn Định đã thay lời cho cộng đoàn nói lên tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, tri ân quý cha, quý thầy, quý nữ tu và các ban ngành trong giáo xứ đã cộng tác trong tình liên đới và sự hiệp thông sâu xa, giúp cho cộng đoàn có ngày tĩnh tâm sốt sáng, thêm xác tín mạnh mẽ vào tình yêu, quyền năng và sự quan phòng của Thiên Chúa.

 BTT Cồn Thoi

 

Đăng một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.


*