Hình ảnh các trưởng ghi danh tham dự Sa Mạc Tĩnh Huấn huynh trưởng TNTT GP. Phát Diệm tại giáo xứ Tân Mỹ | Ban Giáo lý và Mục vụ Thiếu Nhi Phát Diệm
Tin mới nhất:

Hình ảnh các trưởng ghi danh tham dự Sa Mạc Tĩnh Huấn huynh trưởng TNTT GP. Phát Diệm tại giáo xứ Tân Mỹ

Cập nhật hình ảnh các trưởng ghi danh tham dự Sa Mạc Tĩnh Huấn huynh trưởng TNTT GP. Phát Diệm tại giáo xứ Tân Mỹ lúc 15h00′, 4/8/202.

Xem thêm hình ảnh

BTT

 

Đăng một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.


*