Hình ảnh ghi thức làm phép khăn và trao khăn cho các huynh trưởng và đoàn sinh giáo xứ Xuần Hồi | Ban Giáo lý và Mục vụ Thiếu Nhi Phát Diệm
Tin mới nhất:

Hình ảnh ghi thức làm phép khăn và trao khăn cho các huynh trưởng và đoàn sinh giáo xứ Xuần Hồi

Chiều ngày 16/06/2019, trong thánh lễ trọng kính Chúa Ba Ngôi, cha tuyên uý Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Hoàng đã chủ sự cử hành nghi thức làm phép khăn và trao khăn cho các anh chị huynh trưởng, dự trưởng và các em thiếu nhi giáo xứ Xuân Hồi.

BTT

 

 

 

 

 

 

Đăng một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.


*