Cập nhật hình ảnh ngày thứ hai khoá huấn luyện trợ uý tại Hội Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm, 21/7/2020 | Ban Giáo lý và Mục vụ Thiếu Nhi Phát Diệm
Tin mới nhất:

Cập nhật hình ảnh ngày thứ hai khoá huấn luyện trợ uý tại Hội Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm, 21/7/2020

Xem thêm hình ảnh

Hình ảnh: BTT

Đăng một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.


*