Hình ảnh ngày thứ tư Sa Mạc Tĩnh Huấn dành cho huynh trưởng TNTT GP. Phát Diệm | Ban Giáo lý và Mục vụ Thiếu Nhi Phát Diệm
Tin mới nhất:

Hình ảnh ngày thứ tư Sa Mạc Tĩnh Huấn dành cho huynh trưởng TNTT GP. Phát Diệm

Tổng hợp hình ảnh ngày thứ tư – Sa Mạc Tĩnh Huấn dành cho huynh trưởng TNTT GP. Phát Diệm, 7/8/2020

 

 

 

Xem thêm hình ảnh

BTT   

Đăng một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.


*