Hình ảnh thiếu nhi xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện tham dự giờ Chầu Thánh Thể và Thánh Lễ Chúa Nhật, 12/7/2020 | Ban Giáo lý và Mục vụ Thiếu Nhi Phát Diệm
Tin mới nhất:

Hình ảnh thiếu nhi xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện tham dự giờ Chầu Thánh Thể và Thánh Lễ Chúa Nhật, 12/7/2020

1. Giờ Chầu Thánh Thể

Chủ đề: “Thiếu Nhi Sống Lời Chúa” (x. Mt 13, 1-23)

Thầy Phó tế Giuse Trần Văn Tiến đặt Mình Thánh Chúa

2. Bản văn giờ Chầu Thánh Thể

3. Thánh lễ

Cha Tuyên uý Phaolô Nguyễn Văn Định giảng lễ

Ảnh: BTT Cồn Thoi

 

Đăng một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.


*