Hội Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm: Đêm Lửa Thiêng Thánh Thể với chủ đề “Về Nguồn” (Phần II) | Ban Giáo lý và Mục vụ Thiếu Nhi Phát Diệm
Tin mới nhất:

Hội Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm: Đêm Lửa Thiêng Thánh Thể với chủ đề “Về Nguồn” (Phần II)

Đêm Lửa Thiêng Thánh Thể với chủ đề “Về Nguồn – Kỷ Niệm 350 Thành Lập Hội Dòng Mến Thánh Giá” tại Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm

Đêm Lửa Thiêng Thánh Thể với chủ đề “Về Nguồn – Kỷ Niệm 350 Thành Lập Hội Dòng Mến Thánh Giá” tại Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm (2)

Đêm Lửa Thiêng Thánh Thể với chủ đề “Về Nguồn – Kỷ Niệm 350 Thành Lập Hội Dòng Mến Thánh Giá” tại Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm

Posted by Ban Giáo lý và Mục vụ Thiếu Nhi – Gp. Phát Diệm on Friday, July 24, 2020

BTT

Đăng một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.


*