Hội Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm: Đêm Lửa Thiêng Thánh Thể với chủ đề “Về Nguồn” (Phần I) | Ban Giáo lý và Mục vụ Thiếu Nhi Phát Diệm
Tin mới nhất:

Hội Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm: Đêm Lửa Thiêng Thánh Thể với chủ đề “Về Nguồn” (Phần I)

Đêm Lửa Thiêng Thánh Thể tại Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm với chủ đề “Về Nguồn – Kỷ Niệm 350 Thành Lập Hội Dòng Mến Thánh Giá” vào lúc 20h00′, ngày 22/7/2020

Video Đêm Lửa Thiêng Thánh Thể với chủ đề “Về Nguồn – Kỷ Niệm 350 Thành Lập Hội Dòng Mến Thánh Giá” tại Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm (1)

Đêm Lửa Thiêng Thánh Thể tại Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm với chủ đề “Về Nguồn – Kỷ Niệm 350 Thành Lập Hội Dòng Mến Thánh Giá” vào lúc 20h00', ngày 22/7/2020

Posted by Ban Giáo lý và Mục vụ Thiếu Nhi – Gp. Phát Diệm on Friday, July 24, 2020

BTT

Đăng một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.


*