HUẤN LUYỆN ĐOÀN SINH VÀ ĐỘI HÌNH KIỂU MẪU TẠI GIÁO HẠT VĂN HẢI NĂM 2017 | Ban Giáo lý và Mục vụ Thiếu Nhi Phát Diệm
Tin mới nhất:

HUẤN LUYỆN ĐOÀN SINH VÀ ĐỘI HÌNH KIỂU MẪU TẠI GIÁO HẠT VĂN HẢI NĂM 2017

HUẤN LUYỆN ĐOÀN SINH VÀ

ĐỘI HÌNH KIỂU MẪU TẠI GIÁO HẠT VĂN HẢI NĂM 2017

 

I. CÁC XỨ ĐĂNG KÝ VÀ THỜI GIAN HUẤN LUYỆN

STT GIÁO XỨ THỜI GIAN GHI CHÚ
1 Hợp Thành 20.6 – 24.6 Từ 4h00 – 6h15
2 Hóa Lộc 26.6 – 30.6 Nt
3 Tân Khẩn 04.7 – 07.7 Nt
4 Kim Đông 02.7 – 06.7 Nt
5 Như Tân 06.7 – 12.7 Nt
6 Hải Cường 10.7 – 15.7 Nt
7 Tân Mỹ 17.7 – 22.7 Nt
8 Kim Trung 17.7 – 22.7 Nt
9 Văn Hải 24.7 – 29.7 Nt
10

 

 

II. HÌNH THỨC HUẤN LUYỆN

  1. Kết hợp với Huynh trưởng của các giáo xứ
  2. Chia riêng từng ngành để huấn luyện
  3. Tập trung nhiều cho đội hình kiểu mẫu (gồm các đội trưởng)

 

III. NỘI DUNG HUẤN LUYỆN

  1. Nghiêm tập
  2. Nhân bản
  3. Thực hành: Làm sổ hoa thiêng; Chầu Thánh Thể; Hiểu biết về phong trào (các Thầy huấn luyện không dạy Giáo lý cho các em).

 

 

THỜI KHÓA BIỂU

HUẤN LUYỆN ĐOÀN SINH GIÁO XỨ HỢP THÀNH

Từ ngày 20 – 24.7.2017

Thứ Ba, ngày 20.7.2017

SỐNG HIỆP THÔNG và PHỤC VỤ (Cv 2, 42-47)

Trưởng trực – Thầy Hải

Thời gian Nội Dung Người Dạy
4h00 – 4h45 Bài khóa: Nhân bản (Tập chung tại nhà thờ) Mt. Tuấn
4h45 – 5h30 Nghiêm tập: Cách trình diện, tập họp, đồng phục. Tuấn, Hải, Thuận
5h30 – 6h15 Nghiêm tập:

– Cách trình diện, tập họp, đồng phục.

– Tập hợp đội hình nhiều hàng dọc, tan hàng, cách di hành, cách cầm cờ, thế nghiêm-nghỉ, đứng lên ngồi xuống, cách quay, cách chào.

Tuấn, Hải, Thuận

 

Thứ Tư, ngày 21.7

CẦU NGUYỆN

Trưởng trực – Thầy Bách

4h00 – 4h45 Bài khóa : Gợi ý về cách lập sổ hoa thiêng (Nhà thờ) Gs. Hải
4h45 – 5h30 Bài khóa: Nhân bản (Nhà thờ) G.b Thiện
5h30 – 6h15 Nghiêm tập: Một hàng ngang, nhiều hàng ngang. Đội hình chữ U, diễn tiến buổi chào cờ. Hải, Thiện, Bách

Thứ Năm, ngày 22.7

RƯỚC LỄ

Trưởng trực – Thầy Hoàng

4h00 – 4h45 Bài khóa : Gợi ý soạn một giờ chầu Thánh Thể. Cho đề tài giờ chầu Thánh Thể. Mỗi đội một đề tài khác nhau. (bốc thăm đề tài). G.b Thiện
4h45 – 5h30 Bài khóa: Nhân bản (Nhà thờ) Vs. Thuyết
5h30 – 6h15 Nghiêm tập: Cầm cờ. Chào. Cách thức lên nhận tua. Danh dự (gắn tua danh dự). Tập hợp hàng dọc. Ôn lại các bài. Thiện, Thuyết, Hoàng

Thứ Sáu, ngày 23.7

HY SINH

Trưởng trực – Thầy Thuận

4h00 – 4h45 Bài khóa : Hiểu biết về phong trào TNTT VIỆT NAM Mt. Tuấn
4h45 – 5h30 Nghiêm tập: Hàng dọc không cờ. Tập họp hàng ngang. Hàng ngang. Thế nghỉ. Ôn lại các bài. Tuấn, Thuận, Bách
5h30 – 6h15 Nghiêm tập: Nghiêm không cờ. Hình rẻ quạt. So hàng dọc. Ôn lại các bài. Tuấn, Thuận, Bách

Thứ Bẩy, ngày 24.7

LÀM VIỆC TÔNG ĐỒ

Trưởng trực – Thầy Thiện

4h00 – 4h45 Bài khóa: Nhân bản (Tập chung tại nhà thờ) Gs Thuận
4h45 – 5h30 Nghiêm tập: Nghỉ có cờ. Nghỉ không cờ. Nghiêm có cờ. Ôn lại các bài. Hải, Thuyết, Bách
5h30 – 6h15 Nghiêm tập: Trước sau. Chữ U. Vòng tròn. Ôn lại các bài.

Nghiêm tập: Ôn lại toàn bộ phần nghiêm tập. Và các mục khác trong phần nghiêm tập.

Thuận, Thiện, Hoàng

 

Tổng số có 15 bài khóa:

  • Nhân Bản: 4 tiết
  • TNTT: 11 tiết. Bao gồm: Làm sổ hoa thiêng; Chầu Thánh Thể; Hiểu biết về phong trào; Nghiêm tập thực hành.

Tuấn Nguyễn

Đăng một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.


*