Khai mạc khoá huấn luyện đoàn sinh xứ đoàn Têrêsa – Giáo xứ Đồng Chưa | Ban Giáo lý và Mục vụ Thiếu Nhi Phát Diệm
Tin mới nhất:

Khai mạc khoá huấn luyện đoàn sinh xứ đoàn Têrêsa – Giáo xứ Đồng Chưa

Thực thi lời mời gọi của Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng, giám quản giáo phận Phát Diệm về việc xây dựng đời sống đức tin cho người trẻ. Kế thừa di sản đức tin đã có sẵn mà các cha cựu chính xứ đã gầy dựng. Hôm nay, quý cha xứ Phêrô Lê Minh Hòe và cha phó Giuse Trần Quốc Tuấn đã tập trung các em thiếu nhi giáo xứ Đồng Chưa, mở khóa huấn luyện thiếu nhi thánh thể cho cả xứ đoàn từ ngày 12/7 – 31/7/2020.

Khoá huấn luyện nhằm hai mục đích: thứ nhất cho các em học giáo lý mùa hè để nhận biết Thiên Chúa là Cha và mọi người là anh chị em. Thứ hai, qua các giờ nghiêm tập, các em sẽ được hiểu biết về phong trào Thiếu Nhi Thánh, nhờ đó các em sẽ trưởng thành hơn về đời sống tự nhiên và đời sống siêu nhiên. Kết thúc ngày huấn luyện đầu tiên với thánh lễ tạ ơn diễn ra trong bầu khí trang trọng và sốt sáng.

Dưới đây là một vài hình ảnh ngày khai mạc khoá huấn luyện

BTT xứ Đồng Chưa

 

Đăng một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.


*