Lễ Chúa Ba Ngôi năm A (Video) – Thiên Chúa đã sai Chúa Con đến để thế gian nhờ Người mà được cứu độ | Ban Giáo lý và Mục vụ Thiếu Nhi Phát Diệm
Tin mới nhất:

Lễ Chúa Ba Ngôi năm A (Video) – Thiên Chúa đã sai Chúa Con đến để thế gian nhờ Người mà được cứu độ

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 3, 16-18)

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy, thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa”.

Suy Niệm: Thiên Chúa là tình yêu. Ba Ngôi Thiên Chúa yêu thương nhau, hiệp nhất trong một Thiên Chúa. Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm của tình yêu và đã được Ðức Giêsu mạc khải. Tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi được thể hiện trong chương trình cứu độ:

Chúa Cha ban sáng kiến – Chúa Con thực hiện – và Chúa Thánh thần chuyển thông ơn cứu độ.

Ðón nhận được tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta sẽ sống với tất cả tâm tình người con thảo hiếu. Lòng tin và yêu mến ấy phải thể hiện bằng đời sống cầu nguyện, kết hiệp với Ðức Giêsu và trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Tự Vấn :                                  

1/ Đối với người Công giáo, nền tảng và mẫu mực sâu sắc nhất cho các gia đình chính là hình ảnh Gia đình Thiên Chúa Ba Ngôi. Vậy cuộc sống của gia đình tôi có phản ảnh được hình ảnh gia đình Thiên Chúa Ba Ngôi không?

2/ Ba Ngôi Thiên Chúa luôn hiệp nhất với nhau trong tình yêu. Gia đình tôi tin vào mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa. Vậy trong gia đình tôi có hiệp nhất yêu thương nhau như mẫu gương Ba Ngôi Thiên Chúa không?

3/ Nhờ mặc khải chúng ta biết chắc rằng tình yêu, sự bình đẳng và vĩnh cửu là bản chất của Ba Ngôi Thiên Chúa. Gia đình tôi tin vào Ba Ngôi Thiên Chúa, vậy gia đình tôi có yêu thương nhau thực sự; có tôn trọng tự do của nhau và có chung thủy trong đời sống hôn nhân để làm chứng cho niềm tin vào Ba Ngôi Thiên Chúa hay không?

Cầu Nguyện: Lạy Chúa Ba Ngôi, chúng con tin Chúa toàn năng và đầy tình yêu thương. Khi suy ngắm mầu nhiệm, chúng con càng cảm nghiệm hơn về tình yêu Chúa dành cho loài người chúng con. Xin cho chúng con luôn trung thành tin yêu phụng thờ Chúa. Xin cho gia đình, giáo xứ chúng con cũng biết sống yêu thương hiệp nhất với nhau trong tình yêu của Chúa. Chính lúc chúng con sống yêu thương là chúng con sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Amen.

Nguồn: phatdiem.org

Đăng một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.


*