Lịch học giáo lý cấp II – Khối Thêm Sức | Ban Giáo lý và Mục vụ Thiếu Nhi Phát Diệm
Tin mới nhất:

Lịch học giáo lý cấp II – Khối Thêm Sức

GIÁO LÝ CẤP II – THÊM SỨC

HỒNG ÂN GIÁO HUẤN

 

Học từ bài 01 đến bài 41.

Địa điểm học tại nhà trung tâm mục vụ giáo xứ thời gian khoảng 2 giờ vào các ngày Chúa nhật trong một năm, do các ông bà quản giáo, giáo lý viên và huynh trưởng dạy.

PHẦN I: TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN

Ngày 29/11/2015 Chúa nhật I MÙA VỌNG

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI MỞ ĐẦU + BÀI 1; THIÊN CHÚA SÁNG TẠO VÀ QUAN PHÒNG

Kinh: KINH SẤP MÌNH.

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể: Hàng đội

Ngày 06/12/2015 Chúa nhật II MÙA VỌNG

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 2; THIÊN CHÚA SÁNG TẠO CON NGƯỜI

Kinh: DẤU THÁNH GIÁ KÉP, KINH TRUYỀN TIN

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể

Ngày 13/12/2015 Chúa nhật III MÙA VỌNG

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 3; SA NGÃ

Kinh: KINH THỜ LẠY

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể

Ngày 20/12/2015 Chúa nhật  IV MÙA VỌNG

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 4; CON THIÊN CHÚA LÀM

Kinh: KINH ĐỘI ƠN

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể

Ngày 27/12/2015 Chúa nhật CHÚA NHẬT TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 5; CUỘC SỐNG TRẦN THẾ CỦA CHÚA GIÊSU

Kinh: KINH PHÙ HỘ

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể

Ngày 03/01/2016 Chúa nhật  LỄ CHÚA HIỂN LINH

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 6; CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA GIÊSU

Kinh: KINH SÁNG SOI

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể

Ngày 10/01/2016 Chúa nhật LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 7; CHÚA GIÊSU SỐNG LẠI VÀ LÊN TRỜI

Kinh: KINH HÃY NHỚ.

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể

Ngày 17/01/2016 Chúa nhật  II THƯỜNG NIÊN

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 8; CHÚA GIÊSU SẼ ĐẾN PHÁN XÉT

Kinh: KINH XÉT MÌNH

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể

Ngày 24/01/2016 Chúa nhật III THƯỜNG NIÊN

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 9; CHÚA THÁNH THẦN

Kinh: NGẮM NĂM SỰ VUI.(NGẮM MỚI)

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể

Ngày 31/01/2016 Chúa nhật IV THƯỜNG NIÊN

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 10; THIÊN CHÚA BA NGÔI

Kinh: NGẮM NĂM SỰ VUI.(NGẮM MỚI)

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể

Ngày 07/02/2016 Chúa nhật V THƯỜNG NIÊN

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 11; HỘI THÁNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH CỨU ĐỘ CỦA THIÊN CHÚA

Kinh: NGẮM NĂM SỰ SÁNG

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể

Ngày 14/02/2016 Chúa nhật I MÙA CHAY 

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 12; ĐẶC TÍNH CỦA HỘI THÁNH

Kinh: NGẮM NĂM SỰ SÁNG

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể

Ngày 21/02/2016 Chúa nhật II MÙA CHAY

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 13; TỔ CHỨC HỘI THÁNH

Kinh: NGẮM NĂM SỰ THƯƠNG

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể

Ngày 28/02/2016 Chúa nhật III MÙA CHAY

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 14; HIỆP THÔNG GIỮA CÁC THÁNH

Kinh: NGẮM NĂM SỰ THƯƠNG

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể

Ngày 06/03/2016 Chúa nhật IV MÙA CHAY

(Thông báo ôn thi phần I)

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 15; ĐỨC MARIA, MẸ CHÚA GIÊSU VÀ MẸ HỘI THÁNH

Kinh: NGĂM NĂM SỰ MỪNG

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể

Ngày 13/03/2016 Chúa nhật V MÙA CHAY

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 16; ƠN PHỤC SINH VÀ ĐỜI SỐNG VĨNH CỬU

Kinh: NGĂM NĂM SỰ MỪNG

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể

Ngày 20/03/2016 Chúa nhật LỄ LÁ

Tiết 1: Học giáo lý: THI KIỂM TRA PHẦN I

Kinh: KIỂM TRA KINH

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể: KIỂM TRA HÀNG ĐỘI

                     PHẦN II SỐNG TRONG CHÚA KITÔ

Ngày 27/03/2016 Chúa nhật LỄ CHÚA PHỤC SINH

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 17; TỰ DO CỦA CON NGƯỜI

Kinh: KINH SẤP MÌNH

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể

Ngày 03/04/2016 Chúa nhật II PHỤC SINH 

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 18; NHÂN ĐỨC

Kinh: KINH DẤU THÁNH GIÁ KÉP – KINH TRUYỀN TIN

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể

Ngày 10/04/2016 Chúa nhật III PHỤC SINH

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 19; TỘI LỖI

Kinh: KINH THỜ LẠY

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể

Ngày 17/04/2016 Chúa nhật IV PHỤC SINH

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 20; ƠN CHÚA

Kinh: KINH ĐỘI ƠN

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể

Ngày 24/04/2016 Chúa nhật  V PHỤC SINH

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 21; ĐIỀU RĂN 1: THỜ PHƯỢNG VÀ KÍNH MẾN THIÊN CHÚA.

Kinh: KINH PHÙ HỘ

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể

Ngày 01/05/2016 Chúa nhật VI PHỤC SINH

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 22; ĐIỀU RĂN 2: TÔN KÍNH DANH THIÊN CHÚA

Kinh: KINH SÁNG SOI

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể

Ngày 08/05/2016 Chúa nhật  VII PHỤC SINH

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 23; ĐIỀU RĂN 3: THÁNH HÓA NGÀY CHÚA NHẬT

Kinh: KINH HÃY NHỚ

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể

Ngày 15/05/2016 Chúa nhật LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 24; ĐIỀU RĂN 4: THẢO KÍNH CHA MẸ

Kinh: KINH XÉT MÌNH

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể

Ngày 22/05/2016 Chúa nhật  VIII THƯỜNG NIÊN

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 25; ĐIỀU RĂN 5:TÔN TRỌNG SỰ SỐNG

Kinh: NGẮM NĂM SỰ VUI (NGẮM MỚI)

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể

Ngày 29/05/2016 Chúa nhật IX THƯỜNG NIÊN

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 26; ĐIỀU RĂN 6+9: SỐNG TRONG SẠCH

Kinh: NGẮM NĂM SỰ VUI (NGẮM MỚI)

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể

Ngày 05/06/2016 Chúa nhật X THƯỜNG NIÊN

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 27; ĐIỀU RĂN 7: GIỮ SỰ CÔNG BẰNG

Kinh: NGẮM NĂM SỰ VUI (NGẮM MỚI)

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể

Ngày 12/06/2016 Chúa nhật XI THƯỜNG NIÊN

(Thông báo ôn thi phần II)

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 28; ĐIỀU RĂN 8: TÔN TRỌNG SỰ THẬT

Kinh: NGẮM NĂM SỰ SÁNG

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể: KIỂM TRA HÀNG ĐỘI

Ngày 19/06/2016 Chúa nhật XII THƯỜNG NIÊN 

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 29; ĐIỀU RĂN 10: KHÔNG THAM LAM CỦA NGƯỜI

Kinh: NGẮM NĂM SỰ SÁNG

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể

Ngày 26/06/2016 Chúa nhật XIII THƯỜNG NIÊN

Tiết 1: Học giáo lý: THI GIÁO LÝ PHẦN II

Kinh: KIỂM TRA KINH

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể: KIỂM TRA HÀNG ĐỘI

                 PHẦN III CỬ HÀNH MẦU NHIỆM KITÔ GIÁO

Ngày 03/07/2016 Chúa nhật XIV THƯỜNG NIÊN

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 30; PHỤNG VỤ

Kinh: NGẮM NĂM SỰ SÁNG

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể.

Ngày 10/07/2016 Chúa nhật XV THƯỜNG NIÊN 

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 31; BÍ TÍCH

Kinh: NGĂM NĂM SỰ THƯƠNG

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể

Ngày 17/07/2016 Chúa nhật XVI THƯƠNG NIÊN 

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 32; BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN

Kinh: NGĂM NĂM SỰ THƯƠNG

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể

Ngày 24/07/2016 Chúa nhật XVII THƯỜNG NIÊN

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 33; ƠN KÊU GỌI

Kinh: NGĂM NĂM SỰ THƯƠNG

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể

Ngày 31/07/2016 Chúa nhật XVIII THƯỜNG NIÊN

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 34; BÍ TÍCH TRUYỀN CHỨC

Kinh: NGẮM NĂM SỰ MỪNG

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể

Ngày 07/08/2016 Chúa nhật  XIX THƯỜNG NIÊN

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 35; BÍ TÍCH HÔN PHỐI

Kinh: NGẮM NĂM SỰ MỪNG (NGẮM MỚI)

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể

Ngày 14/08/2016 Chúa nhật XX THƯỜNG NIÊN

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 36; BÍ TÍCH THÊM SỨC

Kinh: NGẮM NĂM SỰ MỪNG (NGẮM MỚI)

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể

Ngày 21/08/2016 Chúa nhật XXI THƯỜNG NIÊN

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 37; SỐNG BÍ TÍCH THÊM SỨC

Kinh: KINH SẤP MÌNH

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể

Ngày 28/08/2016 Chúa nhật XXII THƯỜNG NIÊN (Thông báo ôn thi phần III)

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 38; HOẠT ĐỘNG TÔNG ĐỒ

Kinh: KINH DẤU THÁNH GIÁ KÉP – KINH TRUYỀN TIN

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể:

Ngày 04/09/2016 Chúa nhật XXIII THƯỜNG NIÊN 

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 39; CÁC PHỤ TÍCH

Kinh: KINH THỜ LẠY

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể

Ngày 11/09/2016 Chúa nhật XXIV THƯỜNG NIÊN

Tiết 1: Học giáo lý: THI KIỂM TRA GIÁO LÝ PHẦN III

Kinh: KIỂM TRA KINH

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể: KIỂM TRA HÀNG ĐỘI

                 PHẦN IV: KINH NGUYỆN KITÔ GIÁO

Ngày 18/09/2016 Chúa nhật XXV THƯỜNG NIÊN

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 40; VIỆC CẦU NGUYỆN

Kinh: KINH ĐỘI ƠN

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể.

Ngày 25/09/2016 Chúa nhật XXVI THƯỜNG NIÊN

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 41; ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN

Kinh: KINH PHÙ HỘ

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể

Ngày 02/10/2016 Chúa nhật XXVII THƯƠNG NIÊN (Ôn lại 10 điều răn và các Bí tích)

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 21-22-23; ĐIỀU RĂN 1-2-3

Kinh: KINH HÃY NHỚ

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể

Ngày 09/10/2016 Chúa nhật XXVIII THƯỜNG NIÊN

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 24-25-26; ĐIỀU RĂN 4-5-6+9

Kinh: KINH XÉT MÌNH

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể

Ngày 16/10/2016 Chúa nhật XXIX THƯỜNG NIÊN

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 27-28-29; ĐIỀU RĂN 7-8-10

Kinh: NGẮM NĂM SỰ VUI (NGẮM MỚI)

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể

Ngày 23/10/2016 Chúa nhật XXX THƯỜNG NIÊN 

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 30-31; PHỤNG VỤ – BÍ TÍCH

Kinh: NGẮM NĂM SỰ SÁNG

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể

Ngày 30/10/2016 Chúa nhật XXXI THƯỜNG NIÊN

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 32-33; BT. XỨC DẦU BỆNH NHÂN – ƠN KÊU GỌI

Kinh: NGẮM NĂM SỰ THƯƠNG

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể

Ngày 06/11/2016 Chúa nhật XXXII THƯỜNG NIÊN (Thông báo ôn thi để kiểm tra kết thúc)

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 34-35; BT. TRUYỀN CHỨC THÁNH – BT. HÔN PHỐI

Kinh: NGẮM NĂM SỰ MỪNG

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể.

Ngày 13/11/2016 Chúa nhật XXXIII THƯỜNG NIÊN 

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 36-37; BT. THÊM SỨC – SỐNG BT THÊM SỨC

Kinh: NGẮM NĂM SỰ VUI (NGẮM MỚI)

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể

Ngày 20/11/2016 Chúa nhật XXXIV THƯƠNG NIÊN

Tiết 1: Học giáo lý: KIỂM TRA PHẦN HỌC LẠI CÁC ĐIỀU RĂN VÀ CÁC BÍ TÍCH

Kinh: KIỂM TRA KINH – NGẮM

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể: KIỂM TRA HÀNG ĐỘI.                                                             

 —0O0—

Lm. Fx PHẠM ĐỨC HUY

 

 

 

 

 

 

Đăng một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.


*