Chương trình học Giáo lý cấp I – Khối Xưng Tội | Ban Giáo lý và Mục vụ Thiếu Nhi Phát Diệm
Tin mới nhất:

Chương trình học Giáo lý cấp I – Khối Xưng Tội

GIÁO LÝ CẤP I – XƯNG TỘI

ĐẾN BÀN TIỆC THÁNH

Học từ bài 01 đến bài 36.

Địa điểm học tại nhà trung tâm mục vụ Giáo xứ thời gian khoảng 2 giờ vào các ngày Chúa nhật trong một năm, do các ông bà quản giáo, giáo lý viên và huynh trưởng dạy.

PHẦN I: TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN

Ngày 29/11/2015: Chúa nhật I MÙA VỌNG

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI MỞ ĐẦU + BÀI 1; THIÊN CHÚA SÁNG TẠO TRỜI ĐẤT MUÔN VẬT

Kinh: DẠY CÁCH LÀM DẤU ĐƠN + DẤU KÉP

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể: Hàng đội

Ngày 06/12/2015 Chúa nhật II MÙA VỌNG

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 2; THIÊN CHÚA SÁNG TẠO TRỜI ĐẤT MUÔN VẬT

Kinh: KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể

Ngày 13/12/2015 Chúa nhật III MÙA VỌNG

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 3; SA NGÃ

Kinh: KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể

Ngày 20/12/2015 Chúa nhật  IV MÙA VỌNG

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 4; CON THIÊN CHÚA LÀM NGƯỜI

Kinh: KINH TIN

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể

Ngày 27/12/2015 Chúa nhật CHÚA NHẬT TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.

(Cho các em nghỉ sau lễ Giáng Sinh)

Ngày 03/01/2016 Chúa nhật  LỄ CHÚA HIỂN LINH

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 5; CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA GIÊSU

Kinh: KINH KÍNH MỪNG

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể

Ngày 10/01/2016 Chúa nhật LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 6; CHÚA GIÊSU SỐNG LẠI VÀ LÊN TRỜI

Kinh: KINH SÁNG DANH VÀ KINH TIN

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể

Ngày 17/01/2016 Chúa nhật  II THƯỜNG NIÊN

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 7; CHÚA THÁNH THẦN

Kinh: KINH CẬY VÀ KINH KÍNH MẾN

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể

Ngày 24/01/2016 Chúa nhật III THƯỜNG NIÊN

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 8; THIÊN CHÚA BA NGÔI

Kinh: KINH CÁO MÌNH.

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể

Ngày 31/01/2016 Chúa nhật IV THƯỜNG NIÊN

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 9; CỘNG ĐOÀN HỘI THÁNH

Kinh: KINH ĂN NĂN TỘI

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể

Ngày 07/02/2016 Chúa nhật V THƯỜNG NIÊN

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 10; TỔ CHỨC HỘI THÁNH

Kinh: KINH LẬY NỮ VƯƠNG

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể

Ngày 14/02/2016 Chúa nhật I MÙA CHAY

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 11; ĐỨC MARIA. MẸ CHÚA GIÊSU MẸ HỘI THÁNH.

Kinh: KINH ĂN NĂN TỘI

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể

Ngày 21/02/2016 Chúa nhật II MÙA CHAY

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 12; ƠN THA TỘI

Kinh: KINH SÁU ĐIỀU RĂN

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể

Ngày 28/02/2016 Chúa nhật III MÙA CHAY

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 13; ƠN PHỤC SINH VÀ ĐỜI SỐNG VĨNH CỬU

Kinh: KINH MƯỜI ĐIỀU RĂN

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể.

Ngày 06/03/2016 Chúa nhật IV MÙA CHAY

Tiết 1: Học giáo lý: ÔN PHẦN I

Kinh: ÔN LẠI CÁC KINH

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể: ÔN LẠI HÀNG ĐỘI

Ngày 13/03/2016 Chúa nhật V MÙA CHAY

Tiết 1: Học giáo lý: KIỂM TRA PHẦN I

Kinh: KIỂM TRA – KHẢO KINH

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể: KIỂM TRA HÀNG ĐỘI

PHẦN II: SỐNG TRONG CHÚA KITÔ

Ngày 20/03/2016 Chúa nhật LỄ LÁ

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 14; CON NGƯỜI VÀ HÌNH ẢNH THIÊN CHÚA

Kinh: KINH TÁM MỐI PHÚC THẬT

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể

Ngày 27/03/2016 Chúa nhật LỄ CHÚA PHỤC SINH

(Cho các em nghỉ mừng lễ Phục Sinh)

Ngày 03/04/2016 Chúa nhật II PHỤC SINH

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 15; LƯƠNG TÂM

Kinh: KINH TIN

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể

Ngày 10/04/2016 Chúa nhật III PHỤC SINH

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 16; NHÂN ĐỨC

Kinh: KINH CẬY

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể

Ngày 17/04/2016 Chúa nhật IV PHỤC SINH

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 17; TỘI LỖI

Kinh: KINH KÍNH MẾN

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể

Ngày 24/04/2016 Chúa nhật  V PHỤC SINH

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 18; ƠN CHÚA

Kinh: KINH TIN KÍNH

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể

Ngày 01/05/2016 Chúa nhật VI PHỤC SINH

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 19; ĐIỀU RĂN 1: THỜ PHƯỢNG VÀ KÍNH MẾN THIÊN CHÚA

Kinh: KINH LẠY CHA

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể

Ngày 08/05/2016 Chúa nhật  VII PHỤC SINH

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 20; ĐIỀU RĂN 2: TÔN KÍNH DANH THIÊN CHÚA

Kinh: KINH KÍNH MỪNG

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể

Ngày 15/05/2016 Chúa nhật LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 21; ĐIỀU RĂN 3: THÁNH HÓA NGÀY CHÚA NHẬT

Kinh: KINH SÁNG DANH

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể

Ngày 22/05/2016 Chúa nhật  VIII THƯỜNG NIÊN

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 22; ĐIỀU RĂN 4: THẢO KÍNH CHA MẸ

Kinh: KINH CÁO MÌNH.

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể

Ngày 29/05/2016 Chúa nhật IX THƯỜNG NIÊN

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 23; ĐIỀU RĂN 5: TÔN TRỌNG SỰ SỐNG

Kinh: KINH ĂN NĂN TỘI.

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể

Ngày 05/06/2016 Chúa nhật X THƯỜNG NIÊN

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 24; ĐIỀU RĂN 6+9: SỐNG TRONG SẠCH

Kinh: KINH LẠY NỮ VƯƠNG

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể

Ngày 12/06/2016 Chúa nhật XI THƯỜNG NIÊN

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 25; ĐIỀU RĂN 7:GIỮ SỰ CÔNG BẰNG

Kinh: KINH TÁM MỐI PHÚC THẬT

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể

Ngày 19/06/2016 Chúa nhật XII THƯỜNG NIÊN

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 26; ĐIỀU RĂN 8: TÔN TRỌNG SỰ THẬT

Kinh: KINH MƯỜI ĐIỀU RĂN

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể

Ngày 26/06/2016 Chúa nhật XIII THƯỜNG NIÊN

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 27; ĐIỀU RĂN 10: KHÔNG THAM CỦA NGƯỜI

Kinh: KINH SÁU ĐIỀU RĂN

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể

Ngày 03/07/2016 Chúa nhật XIV THƯỜNG NIÊN

Tiết 1: Học giáo lý: ÔN PHẦN II

Kinh: ÔN CÁC KINH

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể: ÔN HÀNG ĐỘI

Ngày 10/07/2016 Chúa nhật XV THƯỜNG NIÊN

Tiết 1: Học giáo lý: KIỂM TRA PHẦN II

Kinh: KIỂM TRA – KHẢO KINH

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể: KIỂM TRA HÀNG ĐỘI

PHẦN III: CỬ HÀNH MẦU NHIỆM KITÔ GIÁO

Ngày 17/07/2016 Chúa nhật XVI THƯƠNG NIÊN

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 28; PHỤNG VỤ

Kinh: KINH DÂNG MÌNH KHI THỨC DẬY

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể: SA MẠC

Ngày 24/07/2016 Chúa nhật XVII THƯỜNG NIÊN

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 29; BÍ TÍCH RỬA TỘI

Kinh: KINH PHÓ DÂNG

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể: SA MẠC

Ngày 31/07/2016 Chúa nhật XVIII THƯỜNG NIÊN

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 30; BÍ TÍCH HÒA GIẢI

Kinh: KINH CÁM ƠN

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể: SA MẠC

Ngày 07/08/2016 Chúa nhật  XIX THƯỜNG NIÊN

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 31; LÃNH NHẬN BÍ TÍCH HÀO GIẢI

Kinh: KINH TRÔNG CẬY

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể: SA MẠC

Ngày 14/08/2016 Chúa nhật XX THƯỜNG NIÊN

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 32; BÍ TÍCH THÁNH THỂ

Kinh: KINH MƯỜI ĐIỀU RĂN

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể: SA MẠC

Ngày 21/08/2016 Chúa nhật XXI THƯỜNG NIÊN

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 33; THÁNH LỄ

Kinh: KINH ĂN NĂN TỘI

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể: SA MẠC

Ngày 28/08/2016 Chúa nhật XXII THƯỜNG NIÊN

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 34; RƯỚC LỄ

Kinh: KINH SÁU ĐIỀU RĂN

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể: SA MẠC

Ngày 04/09/2016 Chúa nhật XXIII THƯỜNG NIÊN

Tiết 1: Học giáo lý: ÔN PHẦN III

Kinh: ÔN CÁC KINH

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể: ÔN SA MẠC

Ngày 11/09/2016 Chúa nhật XXIV THƯỜNG NIÊN

Tiết 1: Học giáo lý: KIỂM TRA PHẦN III

Kinh: KIỂM TRA – KHẢO KINH

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể: KIỂM TRA SA MẠC

PHẦN IV: KINH NGUYỆN KITÔ GIÁO

Ngày 18/09/2016 Chúa nhật XXV THƯỜNG NIÊN

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 35; KINH LẠY CHA: LỜI KINH CỦA CHÚA

Kinh: KINH CẢI TỘI BẢY MỐI

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể.

Ngày 25/09/2016 Chúa nhật XXVI THƯỜNG NIÊN

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 35; KINH LẠY CHA: LỜI KINH CỦA CHÚA

Kinh: KINH TÁM MỐI PHÚC THẬT

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể

Ngày 02/10/2016 Chúa nhật XXVII THƯƠNG NIÊN

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 36; KINH LẠY CHA: BẢY LỜI NGUYỆN XIN

Kinh: KINH TIN KÍNH

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể

Ngày 09/10/2016 Chúa nhật XXVIII THƯỜNG NIÊN

Tiết 1: Học giáo lý: BÀI 36; KINH LẠY CHA: BẢY LỜI NGUYỆN XIN

Kinh: KINH LẠY NỮ VƯƠNG

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể

Ngày 16/10/2016 Chúa nhật XXIX THƯỜNG NIÊN

Tiết 1: Học giáo lý: ÔN LẠI TOÀN BỘ

Kinh: ÔN LẠI CÁC KINH

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể: ÔN LẠI HÀNG ĐỘI

Ngày 23/10/2016 Chúa nhật XXX THƯỜNG NIÊN

Tiết 1: Học giáo lý: ÔN LẠI TOÀN BỘ

Kinh: ÔN LẠI CÁC KINH

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể: ÔN LẠI HÀNG ĐỘI

Ngày 30/10/2016 Chúa nhật XXXI THƯỜNG NIÊN

Tiết 1: Học giáo lý: ÔN LẠI TOÀN BỘ

Kinh: ÔN LẠI CÁC KINH

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể: ÔN LẠI HÀNG ĐỘI

Ngày 06/11/2016 Chúa nhật XXXII THƯỜNG NIÊN

Tiết 1: Học giáo lý: THI KẾT THÚC

Kinh: THI – KHẢO KINH

Tiết 2: Học Thiếu Nhi Thánh Thể: KIỂM TRA HÀNG ĐỘI – SA MẠC

Ngày 13/11/2016 Chúa nhật XXXIII THƯỜNG NIÊN

TRẢ BÀI THI

Ngày 20/11/2016 Chúa nhật XXXIV THƯÒNG NIÊN

TỔNG KẾT CUỐI NĂM – BÁO KẾT QUẢ NĂM HỌC

— 0O0 —

Lm. Fx PHẠM ĐỨC HUY

Đăng một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.


*