Một số hình ảnh Thánh lễ Thêm sức tại Giáo xứ Phát Vinh | Ban Giáo lý và Mục vụ Thiếu Nhi Phát Diệm
Tin mới nhất:

Một số hình ảnh Thánh lễ Thêm sức tại Giáo xứ Phát Vinh

Sáng Chúa nhật XVII, 26.07.2020, Cha Đại Diện Antôn Phan Văn Tự đã chủ tế Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức cho 53 em giáo xứ Phát Vinh. Đồng tế với ngài có quý cha trong hạt Phát Diệm.

Qua câu chuyện tháp Babel và Lễ Ngũ Tuần, cha Đại diện đã cho thấy Thánh Thần chính là nguyên lý hợp nhất trong Giáo hội. Các tông đồ, khi được Thánh Thần ban cho khả năng nói các thứ tiếng, các Ngài vẫn hiểu nhau và xây dựng tình hiệp nhất với nhau. Từ đó, cha mời gọi mọi người, cách riêng các em chịu Bí tích hôm nay biết lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần và xây dựng sự hợp nhất trong cộng đoàn.

Sau đây là một số hình ảnh Thánh lễ này.

Mời xem thêm hình

Ctv xứ Phát Vinh

Nguồn: phatdiem.org

Đăng một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.


*