Một vài hình ảnh sáng ngày thứ ba khoá huấn luyện trợ uý tại Hội Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm, 22/7/2020 | Ban Giáo lý và Mục vụ Thiếu Nhi Phát Diệm
Tin mới nhất:

Một vài hình ảnh sáng ngày thứ ba khoá huấn luyện trợ uý tại Hội Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm, 22/7/2020

    

Xem thêm hình ảnh

BBT

Đăng một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.


*