Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 2 Thường niên A | Ban Giáo lý và Mục vụ Thiếu Nhi Phát Diệm
Tin mới nhất:

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 2 Thường niên A

SUY NIỆM TIN MỪNG
ĐÂY CHIÊN THIÊN CHÚA, ĐÂY ĐẤNG XÓA TỘI TRẦN GIAN

Trong Chúa Nhật Thứ Hai Thường Niên Năm A hôm nay, Giáo Hội cho chúng ta nghe Phúc Âm Thánh Gioan, (thay vì Matthêu như thường lệ của năm A)  như sự tiếp tục sứ vụ công khai của Chúa Giêsu qua việc gặp gỡ Gioan Tiền Hô để chịu phép rửa.  Điều khác biệt với ba phúc âm nhất lãm, đó là ngay từ khởi đầu Tin Mừng của ngài, thánh Gioan thánh sử đã trình bày những tước hiệu, đúng hơn là những mạc khải khác nhau về Chúa Giêsu, như Ngôi Lời trở nên người phàm (Jn 1:1-2:14), Ánh sáng thế gian (Jn 1:4-9), Con Một Thiên Chúa (Jn 1:14-18), Con Thiên Chúa và Vua Israel (Jn 1:49),… Những mạc khải đó không có từ đầu trong 3 Tin Mừng Nhất Lãm, nhưng được tiệm tiến biểu lộ.  Nhờ thế, chúng ta hiểu rõ hơn điều mà Gioan Tiền Hô tuyên bố về Chúa Giêsu trong Phúc Âm Chúa Nhật hôm nay.

Chắc chắn có nhiều suy niệm về từng câu của Tin Mừng, nhưng điểm quan trọng mà Gioan Tiền Hô tuyên bố ngay khi gặp Chúa Giêsu: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian.” Người ta có thể thắc mắc tại sao lại gán tước hiệu Chiên cho Chúa Giêsu.  Gioan Tiền Hô sống trong bầu khí mong đợi Đấng Messia như bao người Do Thái khác, nên chắc chắn ông am tường về những tiên đoán của các tiên tri về Đấng Messia.  Chẳng hạn như tiên tri Isaia trong Bài Ca Người Tôi Tớ nói về Đấng Messia như chiên hiền lành bị đem đi sát tế (Is. 53:7); hoặc như tiên tri Giêrêmia so sánh người Do Thái thời lưu đầy ở Ai Cập với chiên chịu sát tế, mà sau này trong cuộc vượt qua, máu của chiên đực được bôi lên cửa như dấu của sự giải thoát (Jr. 11:19).

Ngoài ra điểm dễ hiểu nhất về hình ảnh chiên sát tế trong Cựu Ước: đó là mỗi ngày trong nghi lễ trước cửa đền thờ Giêrusalem, người Do Thái đều tế lễ một con chiên như dấu chỉ xin ơn tha tội; và điều này được thánh Phaolô thay thế bằng việc Chúa Giêsu tế lễ chính mình một lần thay cho tất cả (Dt. 7:27; 9:28; 10:14).  Do đó, cho dù ngày nay, hình ảnh chiên không còn quen thuộc với chúng ta khi so sánh với Chúa Giêsu, nhưng lại là một Nghi Lễ của sự sát tế không ngừng trong các Thánh Lễ, mà Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa đang thực hiện để giải thoát nhân loại khỏi tội lỗi và sự chết.  Chiên Thiên Chúa đã được Giáo Hội tiên khởi mừng kính trong các nghi lễ bẻ bánh, và nghi lễ đó tiếp tục mãi trên bàn thờ trong Giáo Hội Chúa Kitô cho đến tận thế.

Suy gẫm về hành động chịu sát tế của Chiên Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô, sẽ mời gọi chúng ta hướng về ơn cứu độ có một không hai trong các hành động giải phóng mà con người thường thực hiện mỗi khi tặng cho các anh hùng dân tộc.  Tuy nhiên điều vô cùng khác biệt giữa Chúa Giêsu Kitô và họ: Đó là Chúa Giêsu chọn con dường giải phóng nhân loại khỏi tội và sự chết muôn đời bằng việc chính Người trở thành Chiên chịu sát tế.  Người gánh trên mình mọi tội lỗi nhân loại và chịu sát tế trong cuộc khổ nạn đẫm máu trên đồi Golgotha.  Người không hô hào kêu gọi những đồng minh, hay dân chúng đi theo mình, ngay cả các tông đồ thân cận hoan hô đả đảo và thực hiện bạo lực để giải phóng con người.  Chúng ta nhớ lại trong vườn cây dầu Người đã quở trách Phêrô: Ai dùng gươm sẽ chết vì gươm.  Trái lại, các cuộc cách mạng và giải phóng của con người đều dùng bạo lực và bạo tàn; và sau khi thành công, thì bạo tàn và bất công có khi còn tăng lên hơn tình trạng chưa gải phóng nữa!  Điều khác biệt đó cho chúng ta tôn vình Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa như Thánh Gioan Tiên Hô công bố, vì Người chính là Chiên tình yêu Cứu Độ của Thiên Chúa tặng ban cho nhân loại, mà Thánh Gioan thánh sử công bố trong những mạc khải về Người ngay từ trang đầu của Tin Mừng.

Một điều nữa cũng giúp chúng ta chú ý điều Gioan Tiên Hô nói: “Có người đến sau tôi, nhưng trổi vượt hơn tôi, vì có trước tôi.  Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho dân Israel, tôi đến để làm phép rửa trong nước. . .Chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần.”   Dĩ nhiên chúng ta chỉ hiểu được ý nghĩa mạc khải về Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa qua mạc khải này.  Gioan Tiền Hô chắc chắc cách này hay cách khác đã biết Chúa Giêsu là bà con với mình. Nhưng Ngài vẫn nói: tôi không biết Người.  Điều Gioan Tiền hô biết Chúa Giêsu là về phương diện tương quan nhân loại.  Còn điều ngài không biết thì thuộc về mạc khải được dấu kín nơi con người Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa (Jn 1:14-18), là Ngôi Lời trở nên người phàm (Jn 1:1-2:14).  Chỉ khi nào Thiên Chúa mạc khải cho ngài, như những điều ngài vừa viết, ngài mới có thể xác định về Đấng đến sau mình, nhưng trổi vượt hơn mình.

Điều chúng ta nhận ra ở đây qua mạc khải của Gioan Tiền Hô:  Đó là Đấng đến rửa nhân loại trong Thánh Thần.  Thánh Thần là ngôi ba Thiên Chúa hòa nhập trong Đức Kitô và khởi đầu cuộc sáng thế mới, một cuộc sáng thế cứu độ và rửa sạch tội lỗi nhân loại trong máu Chúa Giêsu.  Nhờ Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa chịu sát tế, mà thế giới được đổi mới và từ từ xum họp trong Nước Thiên Chúa.

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Chiên Thiên Chúa, chúng ta tham dự Thánh Lễ hằng ngày và hằng tuần.  Tuy nhiên niềm tin ấy, chi trở thành hiện thực khi biết đổi tầm nhìn, cách sống đạo sống động và tích cực như hy lễ thực sự trong Con Chiên chịu sát tế.  Đôi khi người ta nghĩ mình đã biết Chúa Giêsu, nhưng có thể chỉ là những cách biết theo vẻ bề ngoài và dựa trên bản chất nhân loại (kiểu Gioan Tiên Hô bà con với Chúa Giêsu). mà không biết Người là Con Thiên Chúa đang chịu sát tế, khi chính mình không chấp nhận ý Chúa hy sinh như của lễ trong cuộc sống, hoặc không chịu chấp nhận anh em mình là anh em con một Cha trên trời.  Đây là một thử thách lớn lao cho mỗi người chúng ta khi mang trên mình danh hiệu Kitô hữu.

Vì thế, mỗi khi tham dự Thánh Lễ và công bố hay ca hát:  Đây Chiên Chúa,… chúng ta hãy hòa mình với Chúa Giêsu chiên Thiên Chúa, và quyết tâm xóa bỏ mọi ngăn cách mình trong tương quan với Chúa và với anh chị em mình, chúng ta sẽ hiểu và có thể sống đức tin và mầu nhiệm cứu chuộc trong mạc khải thánh Gioan Tiên Hô công bố:  Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian.

Lm. Raphael Xuân Nguyên

BÀI ĐỌC I: Is 49, 3. 5-6
“Ta đặt ngươi như ánh sáng các dân tộc, để ngươi nên ơn cứu độ của Ta”.

Trích sách Tiên tri Isaia.
Chúa đã phán cùng tôi: “Hỡi Israel, ngươi là tôi tớ Ta, vì Ta được vinh danh nơi ngươi”.   Và bây giờ, Chúa phán, Người đã huấn luyện tôi khi tôi còn trong lòng mẹ, để tôi trở nên tôi tớ Người, để đem Giacóp về cho Người, và quy tụ Israel quanh Người. Tôi được ca tụng trước mắt Chúa và Thiên Chúa là sức mạnh của tôi. Người đã phán: “Làm tôi tớ Ta chẳng có là bao, để tái lập các chi họ Giacóp, để dẫn đưa các người Israel sống sót trở về; này đây Ta đặt ngươi như ánh sáng các dân tộc để ơn cứu độ của Ta tràn lan khắp địa cầu”.
Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 39, 2 và 4ab. 7-8a. 8b-9. 10
Đáp: Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa.

Xướng: 1) Con đã cậy trông, con đã cậy trông ở Chúa, Ngài đã nghiêng mình về bên con, và Ngài đã nghe tiếng con kêu cầu. Ngài đã đặt trong miệng con một bài ca mới, bài ca mừng Thiên Chúa chúng ta.
2) Hy sinh và lễ vật thì Chúa chẳng ưng, nhưng Ngài đã mở rộng tai con. Chúa không đòi hỏi lễ toàn thiêu và lễ đền tội, bấy giờ con đã thưa: “Này con xin đến”.
3) Như trong quyển vàng đã chép về con: lạy Chúa, con sung sướng thực thi ý Chúa, và pháp luật Chúa ghi tận đáy lòng con.
4) Con đã loan truyền đức công minh Chúa trong Đại Hội, thực con đã chẳng ngậm môi, lạy Chúa, Chúa biết rồi.

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 1, 1-3
“Nguyện cho anh em được ân sủng và bình an của Thiên Chúa, Cha chúng ta”.

Khởi đầu thư thứ I của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rintô.
Phaolô, do thánh ý Chúa, được kêu gọi làm Tông đồ của Chúa Giêsu Kitô, và Sôtênê, anh em chúng tôi, kính chào Hội Thánh Chúa ở Côrintô, những người được thánh hoá trong Chúa Giêsu Kitô, được kêu gọi nên thánh, làm một với tất cả mọi người khắp nơi đang kêu cầu thánh danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta: Nguyện chúc cho anh em được ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta, và của Chúa Giêsu Kitô.
Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: 1 Sm 3, 9
Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe, Chúa có lời ban sự sống đời đời. – Alleluia.

PHÚC ÂM: Ga 1, 29-34
“Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, ông Gioan thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình liền nói: “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian. Này tôi đã nói về Ngài: Một người đến sau tôi, nhưng đã có trước tôi, vì Ngài cao trọng hơn tôi. Và tôi, tôi đã không biết Ngài, nhưng để Ngài được tỏ mình ra với Israel, nên tôi đã đến làm phép rửa trong nước”. Và Gioan đã làm chứng rằng: “Tôi đã thấy Thánh Thần như chim bồ câu từ trời đáp xuống và ngự trên Ngài. Về phần tôi, tôi đã không biết Ngài. Nhưng Đấng sai tôi làm phép rửa trong nước phán bảo tôi: ‘Ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, thì đó chính là Đấng làm phép rửa trong Chúa Thánh Thần’. Tôi đã thấy và tôi làm chứng: chính Ngài là Con Thiên Chúa”.
Đó là lời Chúa.

Đăng một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.


*