TÀI LIỆU THAM KHẢO Về PHONG TRÀO THIẾU NHI THÁNH THỂ | Ban Giáo lý và Mục vụ Thiếu Nhi Phát Diệm
Tin mới nhất:

TÀI LIỆU THAM KHẢO Về PHONG TRÀO THIẾU NHI THÁNH THỂ

Sơ đồ tổ chức và điều hành Thiếu Nhi Thánh Thể

Lm. Phaolô Nguyễn Tất Ứng

[embeddoc url=”http://bangiaolyphatdiem.com/wp-content/uploads/2016/05/SoDoToChucVaDieuHanh_TNTT-1.doc” download=”all” viewer=”microsoft”]

Đăng một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.


*