Thiếu nhi – Chầu Thánh Thể – Chủ đề: Niềm vui Phục sinh | Ban Giáo lý và Mục vụ Thiếu Nhi Phát Diệm
Tin mới nhất:

Thiếu nhi – Chầu Thánh Thể – Chủ đề: Niềm vui Phục sinh

Chủ đề – Niem Vui Phục Sinh (PowerPoint)

[embeddoc url=”http://bangiaolyphatdiem.com/wp-content/uploads/2016/05/Chủ-đề-Niem-Vui-Phục-Sinh.pptx” download=”all” viewer=”microsoft”]

Đăng một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.


*