THỜI KHOÁ BIỂU LỚP HUYNH TRƯỞNG & GIÁO LÝ VIÊN MỚI GIÁO HẠT BẠCH LIÊN | Ban Giáo lý và Mục vụ Thiếu Nhi Phát Diệm
Tin mới nhất:

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP HUYNH TRƯỞNG & GIÁO LÝ VIÊN MỚI GIÁO HẠT BẠCH LIÊN

Địa điểm: Giáo xứ Yên Thổ

Thời gian học: buổi sáng các ngày từ 09.06.2017 đến 31.07.2017

 

  1. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo: thầy Phước dạy.
  2. Dẫn vào Kinh Thánh: thầy Phúc dạy.
  3. Phụng vụ Thánh lễ: thầy Khánh dạy.
  4. Nhân bản: thầy Hiếu dạy.
  5. Sư phạm giáo lý: Thầy Hiếu dạy
  6. Huynh trưởng cấp I: T.I Lý thuyết và Thực hành: thầy Văn dạy

 

THỜI KHOÁ BIỂU

Tuần I

Thứ Giờ Môn Thầy Ghi chú
Thứ 6

09.06

Tiết 1 Sư phạm giáo lý Hiếu  
Tiết 2 Phụng vụ Thánh lễ Khánh  
Tiết 3 Nhân bản Hiếu  
Thứ 7

10.06

Tiết 1 Phụng vụ Thánh lễ Khánh  
Tiết 2 Nhân bản Hiếu  
Tiết 3 Dẫn vào Kinh Thánh Phúc  

 

Tuần II

Thứ Giờ Môn Thầy Ghi chú
Thứ 2

12.06

Tiết 1 G.L.C.G Phước  
Tiết 2 Phụng vụ Thánh lễ Khánh  
Tiết 3 G.L.C.G Phước  
Thứ 7

16.06

Tiết 1 Sư phạm giáo lý Hiếu  
Tiết 2  Dẫn vào Kinh Thánh Phúc  
Tiết 3 Nhân bản Hiếu  

 

Tuần III

Thứ Sáng Môn Thầy Ghi chú
Thứ 2

19.06

Tiết 1 H.T.I Lý Thuyết Văn  
Tiết 2 G.L.C.G Phước  
Tiết 3 H.T.I Thực hành Văn  
Thứ 3

20.06

Tiết 1 Sư phạm giáo lý Hiếu  
Tiết 2  Phụng vụ Thánh lễ Khánh  
Tiết 3 Nhân bản Hiếu  
Thứ 4

21.06

Tiết 1 G.L.C.G Phước  
Tiết 2 H.T.I Lý thuyết Văn  
Tiết 3 G.L.C.G Phước  
Thứ 5

22.06

Tiết 1 G.L.C.G Phước  
Tiết 2  Dẫn vào Kinh Thánh Phúc  
Tiết 3 Phụng vụ Thánh lễ Khánh  
Thứ 6

23.06

 

Tiết 1 H.T.I Thực hành Văn  
Tiết 2 G.L.C.G Phước  
Tiết 3 H.T.I Lý Thuyết Văn  
Thứ 7

24.06

Tiết 1 Dẫn vào Kinh Thánh Phúc  
Tiết 2 Nhân bản Hiếu  
Tiết 3 Phụng vụ Thánh lễ Khánh  

 

Tuần III

Thứ Giờ Môn Thầy Ghi chú
Thứ 2

26.06

Tiết 1 H.T.I Thực hành Văn  
Tiết 2 H.T.I thực hành Văn  
Tiết 3 G.L.C.G Phước  
Thứ 3

27.06

Tiết 1 G.L.C.G Phước  
Tiết 2 Dẫn vào Kinh Thánh Phúc  
Tiết 3 Phụng vụ Thánh lễ Khánh  
Thứ 4

28.06

Tiết 1 G.L.C.G Phước  
Tiết 2 G.L.C.G Phước  
Tiết 3 Phụng vụ Thánh lễ Khánh  
Thứ 5

29.06

Tiết 1 G.L.C.G Phước  
Tiết 2 G.L.C.G Phước  
Tiết 3 Nhân bản Hiếu  
Thứ 6

30.06

Tiết 1 H.T.I lý thuyết Văn  
Tiết 2 H.T.I thực hành Văn  
Tiết 3 G.L.C.G Phước  
Thứ 7

01.07

Tiết 1 Sư phạm giáo lý Hiếu  
Tiết 2 Dẫn vào Kinh Thánh Phúc  
Tiết 3 Phụng vụ Thánh lễ Khánh  

 

Tuần IV

Thứ Giờ Môn Thầy Ghi chú
Thứ 2

03.07

Tiết 1 G.L.C.G Phước  
Tiết 2 G.L.C.G Phước  
Tiết 3 Phụng vụ Thánh lễ Khánh  
Thứ 3

04.07

Tiết 1 G.L.C.G Phước  
Tiết 2 Dẫn vào Kinh Thánh Phúc  
Tiết 3 Sư phạm giáo lý Hiếu  
Thứ 4

05.07

Tiết 1 G.L.C.G Phước  
Tiết 2 G.L.C.G Phước  
Tiết 3 H.T.I lý thuyết Văn  
Thứ 5

06.07

Tiết 1 H.T.I Thực hành Văn  
Tiết 2 G.L.C.G Phước  
Tiết 3 Nhân bản Hiếu  
Thứ 6

07.07

Tiết 1 H.T.I lý thuyết Văn  
Tiết 2 G.L.C.G Phước  
Tiết 3 G.L.C.G Phước  
Thứ 7

08.07

Tiết 1 G.L.C.G Phước  
Tiết 2 G.L.C.G Phước  
Tiết 3 Nhân bản Hiếu  

 

 

Tuần V

Thứ Giờ Môn Thầy Ghi chú
Thứ 2

10.07

Tiết 1 G.L.C.G Phước  
Tiết 2 G.L.C.G Phước  
Tiết 3 Nhân bản Hiếu  
Thứ 3

11.07

Tiết 1 H.T.I Lý Thuyết Văn  
Tiết 2 Nhân bản Hiếu  
Tiết 3 H.T.I Thực hành Văn  
Thứ 4

12.07

Tiết 1 G.L.C.G Phước  
Tiết 2 G.L.C.G Phước  
Tiết 3 H.T.I Lý Thuyết Văn  
Thứ 5

13.07

Tiết 1 H.T.I Thực hành Văn  
Tiết 2 G.L.C.G Phước  
Tiết 3 H.T.I Lý Thuyết Văn  
Thứ 6

14.07

Tiết 1 H.T.I Thực hành Văn  
Tiết 2 G.L.C.G Phước  
Tiết 3 G.L.C.G Phước  
Thứ 7

15.07

Tiết 1 Phụng vụ Thánh lễ Khánh  
Tiết 2 Sư phạm giáo lý Hiếu  
Tiết 3 Dẫn vào Kinh Thánh Phúc  

 

Tuần VI

Thứ Giờ Môn Thầy Ghi chú
Thứ 2

17.07

Tiết 1 G.L.C.G Phước  
Tiết 2 H.T.I Lý Thuyết Văn  
Tiết 3 G.L.C.G Phước  
Thứ 3

18.07

Tiết 1 H.T.I thực hành Văn  
Tiết 2 G.L.C.G Phước  
Tiết 3 G.L.C.G Phước  
Thứ 4

19.07

Tiết 1 Sư phạm giáo lý Hiếu  
Tiết 2 Dẫn vào Kinh Thánh Phúc  
Tiết 3 Nhân bản Hiếu  
Thứ 5

20.07

Tiết 1 Phụng vụ Thánh lễ Khánh  
Tiết 2 H.T.I lý thuyết Văn  
Tiết 3 Nhân bản Hiếu  
Thứ 6

21.07

Tiết 1 H.T.I thực hành Văn  
Tiết 2 Dẫn vào Kinh Thánh Phúc  
Tiết 3 Nhân bản Hiếu  
Thứ 7

22.07

Tiết 1 G.L.C.G Phước  
Tiết 2 Dẫn vào Kinh Thánh Phúc  
Tiết 3 G.L.C.G Phước  

 

Tuần VII

Thứ Giờ Môn Thầy Ghi chú
Thứ 2

24.07

Tiết 1 Phụng vụ Thánh lễ Khánh  
Tiết 2 Dẫn vào Kinh Thánh Phúc  
Tiết 3 G.L.C.G Phước  
Thứ 3

25.07

Tiết 1 Sư phạm giáo lý Hiếu  
Tiết 2 Dẫn vào Kinh Thánh Phúc  
Tiết 3 G.L.C.G Phước  
Thứ 4

26.07

Tiết 1 Quan thày GLV giáo phận    
Tiết 2    
Tiết 3    
Thứ 5

27.07

Tiết 1 G.L.C.G Phước  
Tiết 2 Dẫn vào Kinh Thánh Phúc  
Tiết 3 Dẫn vào Kinh Thánh Phúc  
Thứ 6

28.07

Tiết 1 Phụng vụ Thánh lễ Khánh  
Tiết 2 Sư phạm giáo lý Hiếu  
Tiết 3 G.L.C.G Phước  
Thứ 7

29.07

Tiết 1 Phụng vụ Thánh lễ Khánh  
Tiết 2 Sư phạm giáo lý Hiếu  
Tiết 3 Phụng vụ Thánh lễ Khánh  

 

Tuần VIII

Thứ 2

31.07

Tiết 1 Ôn tập và Kiểm tra Quý Thầy
Tiết 2
Tiết 3

 

Đăng một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.


*