Thông báo: Chương trình tĩnh huấn dành cho huynh trưởng TNTT Giáo phận Phát Diệm năm 2020 | Ban Giáo lý và Mục vụ Thiếu Nhi Phát Diệm
Tin mới nhất:

Thông báo: Chương trình tĩnh huấn dành cho huynh trưởng TNTT Giáo phận Phát Diệm năm 2020

Thông báo: Chương trình tĩnh huấn dành cho huynh trưởng TNTT Giáo phận Phát Diệm

 

Một vài hình ảnh khoá tĩnh huấn dành cho huynh trưởng giáo phận Phát Diện tại giáo xứ Tân Mỹ năm 2019:

BTT

Đăng một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.


*