Thông báo: Dời khoá tĩnh huấn dành cho huynh trưởng TNTT Giáo phận Phát Diệm năm 2020 | Ban Giáo lý và Mục vụ Thiếu Nhi Phát Diệm
Tin mới nhất:

Thông báo: Dời khoá tĩnh huấn dành cho huynh trưởng TNTT Giáo phận Phát Diệm năm 2020

Một vài hình ảnh khoá tĩnh huấn dành cho huynh trưởng năm 2019 tại giáo xứ Tân Mỹ:

BBT

Đăng một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.


*