Tổng hợp hình ảnh ngày thứ hai Sa Mạc Tĩnh Huấn dành cho huynh trưởng TNTT GP. Phát Diệm, 5/8/2020 | Ban Giáo lý và Mục vụ Thiếu Nhi Phát Diệm
Tin mới nhất:

Tổng hợp hình ảnh ngày thứ hai Sa Mạc Tĩnh Huấn dành cho huynh trưởng TNTT GP. Phát Diệm, 5/8/2020

 

 

Xem thêm hình ảnh

BBT

Đăng một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.


*