Tổng hợp một số hình ảnh ngày thứ ba Sa Mạc Tĩnh Huấn dành cho huynh trưởng TNTT GP. Phát Diệm | Ban Giáo lý và Mục vụ Thiếu Nhi Phát Diệm
Tin mới nhất:

Tổng hợp một số hình ảnh ngày thứ ba Sa Mạc Tĩnh Huấn dành cho huynh trưởng TNTT GP. Phát Diệm

Tổng hợp một số hình ảnh ngày thứ ba Sa Mạc Tĩnh Huấn dành cho huynh trưởng TNTT GP. Phát Diệm, 6/8/2020

   

Xem thêm hình ảnh

BTT

 

Đăng một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.


*