Tổng hợp một vài hình ảnh khoá huấn luyện đoàn sinh xứ đoàn Inhaxiô – giáo xứ Như Sơn | Ban Giáo lý và Mục vụ Thiếu Nhi Phát Diệm
Tin mới nhất:

Tổng hợp một vài hình ảnh khoá huấn luyện đoàn sinh xứ đoàn Inhaxiô – giáo xứ Như Sơn

Nhận lời mời của cha Tuyên uý Phêrô Nguyễn Văn Phương, quý cha tuyên uý và quý thầy trợ uý trong Ban giáo lý đã về mở khoá huấn luyện đoàn sinh từ ngày mùng 8/7 đến 13/7/2019, tại giáo xứ Như Sơn.

Mục đích của khoá huấn luyện nhằm để cố các sinh hoạt cho các em thiếu nhi đi theo đúng đường hướng mục vụ và giáo dục các em thiếu nhi theo linh đạo của Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể.

Dưới đây là một số hình ảnh của khoá huấn luyện:

BTT

 

 

 

 

 

Đăng một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.


*