VÌ TƯƠNG LAI CỦA GIÁO HỘI VÀ PHẦN RỖI CÁC LINH HỒN | Ban Giáo lý và Mục vụ Thiếu Nhi Phát Diệm
Tin mới nhất:

VÌ TƯƠNG LAI CỦA GIÁO HỘI VÀ PHẦN RỖI CÁC LINH HỒN

VÌ TƯƠNG LAI CỦA GIÁO HỘI VÀ PHẦN RỖI CÁC LINH HỒN

Giáo phận Phát Diệm lấy tinh thần Thiếu Nhi Thánh Thể đưa vào các lớp học giáo lý, bởi vậy, yêu cầu các Huynh Trưởng phải biết dạy giáo lý, và các GLV cũng phải biết về TNTT. Nói cách khác, Huynh trưởng phải là Giáo lý viên, và Giáo lý viên phải là Huynh trưởng. (Cha trưởng ban giáo lý của giáo phận Phát Diệm)

Giáo phận Phát Diệm từ năm 2011 đã tái lập phong trào thiếu nhi Thánh Thể đưa vào áp dụng trong các lớp học giáo lý. Phong trào này nhằm giáo dục con người toàn diện theo hai phương diện tự nhiên và siêu nhiên, nhờ đó giúp thiếu nhi sống đạo theo hai chiều kích, sống tương quan với Chúa và tương quan với tha nhân.

Chương trình này được ban giáo lý trong giáo phận đảm nhiệm, kế hoạch huấn luyện trong giai đoạn đầu tại các giáo xứ là trong 10 năm, kết quả khởi đầu khá tốt đẹp.

Thống kê về việc huấn luyện Thiếu Nhi Thánh Thể  (TNTT) từ năm 2011-2016:

Tổng số là 56/79 giáo xứ đã được huấn luyện TNTT, đã có 28/79 giáo xứ thành lập xứ đoàn TNTT. Tổng số huynh trưởng trong giáo phận là: 1782 huynh trưởng. Tổng số thiếu nhi đang học giáo lý là: 15649 em. Trong đó có 8830 em thuộc 28 xứ đoàn TNTT. Như vậy thiếu nhi của 28/79 xứ đã chiếm tỷ lệ 56,4% số thiếu nhi của toàn giáo phận.

Trong những năm trước việc huấn luyện giáo lý viên – huynh trưởng TNTT đều tập trung về giáo phận. Năm nay ban giáo lý đã tìm phương án khác cho việc huấn luyện giáo lý viên – huynh trưởng phong trào TNTT là chia về các giáo hạt để huấn luyện tại các địa điểm trong các giáo hạt. Nhân sự huấn luyện gồm có 46 thầy chủng sinh, đại chủng sinh và 12 cha tuyên úy và cha đồng hành cùng với sự cộng tác của các cha xứ.

Giáo hạt Vô Hốt có thể nói là địa điểm truyền giáo của giáo phận, hiện nay đang có 4 thầy đại chủng sinh giúp cho ban giáo lý trong việc huấn luyện nhân sự. Được chia làm 3 địa điểm huấn luyện. Tại giáo xứ Khoan Dụ có thầy Thế Anh và Thầy Đại phụ trách; địa điểm tại giáo xứ Vô Hốt và Sào Lầm do thầy Công và Thầy Tài phụ trách, hiện tại địa điểm hạt Trung Đồng thuộc giáo hạt Đồng Chưa mới có một thầy phụ trách nên hai thầy cũng phải đến hỗ trợ, như vậy mỗi ngày các thầy đi lại cũng khoảng 50-60 Km –Buổi sáng dạy học ở Trung Đồng, buổi chiều ở Sào Lâm và buổi tối ở Vô Hốt.

Khi chọn phương cách huấn luyện này thì điểm hạn chế về đội ngũ ban huấn luyện phải chia nhiều địa điểm. Nhưng thuận lợi cho các học viên, vừa đi làm vừa đi học, không phải đi học ở xa…

Một số hình ảnh ngày khai mạc khóa huấn luyện tại Vô Hốt và Sào Lâm ngày 21/6/2017:

Photo: Hồng Công

 

 

Đăng một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.


*