Video hướng dẫn xét mình xưng tội cho Thiếu Nhi | Ban Giáo lý và Mục vụ Thiếu Nhi Phát Diệm
Tin mới nhất:

Video hướng dẫn xét mình xưng tội cho Thiếu Nhi

Lm. Thomas Weinandy
Hạt Nắng lược dịch từ usccb.org
Thuyết minh: Như Yến
Biên tập: Sơn Nữ SPC
Truyền thông 
HĐGMVN thực hiện

 

 

Đăng một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.


*