Video Sắc lệnh ban những ân xá đặc biệt cho các tín hữu trong đại dịch hiện nay | Ban Giáo lý và Mục vụ Thiếu Nhi Phát Diệm
Tin mới nhất: