Thiếu nhi – Chầu Thánh Thể | Ban Giáo lý và Mục vụ Thiếu Nhi Phát Diệm
Tin mới nhất:

Thiếu nhi – Chầu Thánh Thể

Chủ đề – Qua Mẹ Đến Với Chúa (PowerPoint)

 

[embeddoc url=”http://bangiaolyphatdiem.com/wp-content/uploads/2016/05/Chủ-đề-Qua-Mẹ-Đến-Với-Chúa.pptx” download=”all” viewer=”microsoft”]

Đăng một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.


*