Tin mới nhất:

Articles by vanphong

Thiếu nhi – Chầu Thánh Thể

Chủ đề – Qua Mẹ Đến Với Chúa (PowerPoint)   [embeddoc url=”http://bangiaolyphatdiem.com/wp-content/uploads/2016/05/Chủ-đề-Qua-Mẹ-Đến-Với-Chúa.pptx” download=”all” [Xem thêm]

Bài giảng Chúa nhật Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG Kính thưa cộng đoàn Phụng vụ. Chúng ta thường nói rằng, thời đại này là thời đại của Chúa Thánh Thần. Nhưng, thử hỏi mấy ai trong chúng ta thường nhớ đến Người và cầu nguyện với Người. Có nhà thần học đã từng nói rằng, chúng ta lãng quên Chúa Thánh Thần không phải vì Người ở xa, nhưng vì Người ở quá gần chúng ta. Người được ví quan [Xem thêm]